Ensam är inte stark

Ledare · 2015-12-22

Karolina Winbo, Stefan Hollertz, Gunnar Iggendal, Anna Sandberg och Micke Klintberg

Under det gångna året har vi automationsvänner noterat ett växande intresse för branschen och för de frågor som vi arbetar med. Automation och digitalisering är på allas läppar och flera myndigheter och organisationer ägnar också allt större uppmärksamhet åt klivet in i den digitala framtiden. Betänkanden och rapporter har kommit från bland andra regeringens Digitaliseringskommission (Digitaliseringens transformerande kraft), VINNOVA (Future Smart Industry), Teknikföretagen (Digitaliseringens betydelse för industrins förnyelse) och Swerea (Framtidens Industri).

2015 har också varit året då världen kom närmare, med stora flyktingströmmar från områden med väpnade konflikter och svår fattigdom. Automation Region arbetar tillsammans med bland andra Västerås stad, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Jobba i Västerås, SICS Västerås, Handelskammaren och Västerås Science Park i ett initiativ för att tillvara de nyanländas kompetens. Asylsökande kommer att erbjudas praktik och validering av betyg och insatser sätts in för att behålla de som får uppehållstillstånd i regionen. Mer information kommer i början av det nya året.

Den viktigaste framgångsfaktorn för Automation Region är medlemmarnas engagemang. Under det gångna året har 2 515 personer från företag, akademi och samhälle deltagit i någon av våra aktiviteter. Vi har bland annat arrangerat 19 frukostmöten i Västerås och Stockholm, fem Automation Expo och åtta Automationsnästen i Ny Teknik. Dessutom hann vi med ett automationsspår under Industridagen i Båstad innan sommaren och – sist men inte minst – Automation Summit i september, med fulltecknad utställning och över 330 glada deltagare. Under 2015 anslöt sig 22 nya medlemmar och samarbetspartner till Automation Region.

Ensam är inte stark – i den snabba teknikutvecklingen är möten och samverkan avgörande för att lyckas. För att tillvarata digitaliseringens möjligheter har Automation Region krokat arm med IoT-utvecklingsmiljön THINGS. Automation Region har genomfört flera framgångsrika projekt som bygger på samarbete mellan små utvecklingsbolag, större automationsföretag och akademi. Tillsammans med THINGS kan vi accelerera detta arbete under 2016.

Vi är också glada att kunna presentera nyheten att Automation Summit från och med nästa år goes West! I dagarna slöt Automation Region och Svenska Mässan ett avtal som betyder att Automation Summit härmed blir en årligt återkommande konferens, växelvis arrangerad i Västerås ojämna år och i Göteborg jämna år. Automation Summit 2016 genomförs den 4 oktober i anslutning till branschmässan Scanautomatic & ProcessTeknik. Läs mer om satsningen i artikeln nedan.

I regionen finns många goda krafter som verkar för ett levande och växande näringsliv. Under december beviljades EU-medel till projektet Smart4U, där Västerås Science Park är projektägare och Automation Region ingår tillsammans med Järnvägsklustret, Energy Competence Center samt styrkeområdet Hälsa och välfärd. Den 16 december postades även Automation Regions VINNVÄXT-ansökan ”Future Automation Region”.

Vi ser fram emot att arbeta samordnat och smartare för en hållbar tillväxt och i detta arbete hoppas vi att få möta dig och ta del av dina utmaningar och kreativa idéer. Tillsammans kan vi skapa framtidens automation och verka för en bättre och mer hållbar framtid!

Vi önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år, väl mött 2016!

Karolina, Stefan, Gunnar, Anna och Micke