Erfarenhetsutbyte hjälper industriföretag att tjänstefiera

Artikel · 2021-04-29

Automation Regions tjänsteaffärsnätverk samlar produktfokuserade företag som vill utveckla sin tjänsteverksamhet. Två av nätverkets deltagare är Fredrik Gustafsson, Väderstad, och Fredrik Oskarsson på Westermo. De är verksamma inom olika branscher men arbetar i nätverket mot ett gemensamt mål – att underlätta vardagen för sina kunder genom att utveckla sin tjänsteportfölj.

Fredrik Gustafsson, Väderstad, Fredrik Oskarsson, Westermo och Elin Asplund, Automation Region.

– Vi ska göra vardagen så enkel som möjligt för våra kunder och vi ser stor potential i att utveckla vår tjänsteverksamhet, säger Fredrik Gustafsson, commercial product manager på Väderstad. Med ny teknik och smartare maskiner öppnas dörrar till en massa nya möjligheter som vi förhoppningsvis kan ta tillvara. I nätverket får vi möjlighet att diskutera tjänstefrågor med andra företag, utbyta erfarenheter och diskutera idéer. Det hjälper oss att komma vidare i vår egen utveckling.

Väderstad vill skapa mervärde för sina kunder

Väderstad är ett produktorienterat företag som tillverkar lantbruksmaskiner för jordbearbetning och sådd. Produktförsäljning har länge drivit Väderstads affär, men nu ser Fredrik Gustafsson en möjlighet att kommersialisera tjänster för att skapa mervärden för kunderna. För att få stöttning på den resan har Väderstad anslutit sig till tjänsteaffärsnätverket.

– Eftersom tjänsteverksamhet är ett relativt nytt område för oss så är det värdefullt att träffa människor på andra företag som jobbar med samma frågor. En sak jag tagit med mig är hur olika, stora och små, företag jobbar och att tjänstefieringens möjligheter är olika naturlig beroende på bransch. I nätverket ingår det företag som har kommit riktigt långt, de utgår redan från att tjänsten är det centrala, snarare än att de producerar och säljer produkter vid enstaka tillfällen.

"Vi har bra förutsättningar för en mer tjänsteinriktad verksamhet"

Automation Regions medlemsföretag Westermo utvecklar industriella nätverkslösningar och datakommunikationsprodukter. För ett par år sedan tog företaget beslutet att utveckla sin tjänsteaffär, och nu har Fredrik Oskarsson, product manager services, anslutit sig till nätverket.

– Historiskt sett har vi varit väldigt fokuserade på våra produkter, säger Fredrik Oskarsson. Vi är duktiga på mervärdesförsäljning, men vi har saknat ett tydligt tjänsteerbjudande. Nu upplever vi ett växande intresse för tjänsteupplägg hos kunderna och samtidigt ser vi en stor potential att generera högre och stabilare intäkter genom att ingå i mer långsiktiga samarbeten.

Westermo har hittills utvecklat två områden i sin tjänsteportfölj, support services och training services. De arbetar nu med flera andra områden för att kunna erbjuda kunderna en mer lösningsfokuserad affär, snarare än enskilda produkter.

– Vi har personal som jobbar med affärsutveckling och värdeskapande för kunderna och vi levererar alltid ett värde i form av kunskap, säger Fredrik Oskarsson. Vi kan ta hand om kundernas data på ett tillförlitligt sätt. Så jag tycker att vi har mycket bra förutsättningar för att ställa om till en mer tjänsteinriktad verksamhet.

Kompetensnätverket för Automation Regions medlemsföretag har utvecklats som ett komplement till kursen Tjänsteaffären – en utbildning som hjälper produktföretag att tjänstefiera sin verksamhet. Det är också lärarna i kursen som leder det fortsatta utbytet i nätverket.

– Jag tycker att det är toppen att nätverket leds av två personer vars erfarenheter och fokus kompletterar varandra, säger Fredrik Oskarsson. Christer Nygren på Mälardalens högskola är fokuserad på teori och har väldigt mycket intressanta idéer, medan Bernt Gustin från Cordevo AB har gjort den här resan med Ericson en gång i tiden. Deras samlade kunskap och erfarenheter leder ofta in på väldigt intressanta diskussioner.

Är du intresserad?

Nätverket startades för att ge Automation Regions medlemsföretag möjlighet att utveckla kunskap, utbyta erfarenheter och jobba strukturerat med omvärldsbevakning kring frågor som rör tjänsteområdet.

– Genom nätverket skapas kontakter och samarbeten mellan medlemsföretagen. De bollar idéer och får möjlighet att diskutera sina utmaningar med andra företag som arbetar med samma frågor, säger Elin Asplund, ansvarig Affärsutveckling på Automation Region.

Är du intresserad av att vara med i ett liknande nätverk, inom temat tjänsteaffären eller inom något annat område? Kontakta då Elin Asplund.