Ett 40-tal teknikintresserade tjejer erbjuds deltagande i Hello World!

Notis · 2010-06-30

Oavsett könsrelaterade skillnader i teknikintresse kan vi konstatera att antalet sökande till teknikutbildningar på alla nivåer är lågt. En av våra främsta målsättningar att säkra kompetensförsörjningen till branschen. En naturlig del i det arbetet är att lägga grunden genom att väcka teknikintresset hos barn och ungdomar.

Responsen på förra sommarens ”Hello World” var överväldigande positiv och i år har kursen därför vuxit till att omfatta fyra veckor – den 14 juni till 9 juli – istället för en, och den arrangeras både i Eskilstuna och i Västerås. Tio uppdragsgivare har bidragit med skarpa projekt inom exempelvis webbaserad kommunikation. Resultatet presenteras i juli – mer vet helena.jerregard@automationregion.com.