”Ett ledande forum för automationsfrågor”

Ledare · Pia Nyzell • Projektledare Scanautomatic
Björn Lindforss • Projektledare M.A.X (Manufacturing & Automation Expo) · 2013-03-28

Som representanter för Sveriges två ledande branschmässor inom automation och industriteknik känns det självklart att sluta upp bakom arrangemanget Automation Summit. Med tanke på Automation Regions hemvist är Västerås en naturlig ort för konferensen och som ett återkommande arrangemang under udda år är den ett välkommet komplement till båda mässorna.

För oss är det en intressant möjlighet att supporta och påverka utvecklingen av Automation Summit, speciellt med tanke på att både Automation Region och Västerås stad också står bakom satsningen. För M.A.X finns det en naturlig koppling i den geografiska närheten och ett sedan länge välutvecklat regionalt industrisamarbete. Scanautomatic i sin tur representerar stora automations- och industritäta regioner som också har sin givna plats vid Automation Summit. Automation är en riksangelägenhet.

I och med denna satsning kan Sverige ännu tydligare ta ledningen inom automationsfrågor. Det är inte längre en fråga om ”bara” industriell användning. Automation framstår alltmer som en nödvändighet inom alltfler branscher, även om alla inte är mogna än. Dessutom står automation för en viktig del av lösningen på våra stora utmaningar kring miljö, energi och hållbar utveckling.

Vi tror att Automation Summit kan utvecklas starkt framöver, speciellt med tanke på de aktörer som står bakom arrangemanget. Konferensen har alla förutsättningar för att utvecklas till ett ledande forum för automationsfrågor. Sverige håller världsklass inom automation, vilket gör att det är lika glädjande som viktigt att vi nu initierar en stor konferens mitt i ”automationsregionen” – vi är faktiskt världsledande!

Pia Nyzell • Projektledare Scanautomatic. Björn Lindforss • Projektledare M.A.X (Manufacturing & Automation Expo)