Ett starkare innovationssystem växer fram

Ledare · 2016-05-31

Erik Asph Hennerdahl

Trots att många fortfarande betraktar automation som en angelägenhet för industrin så ser jag att automationen får allt större påverkan på andra branscher och på samhället i stort. Automation Regions frukostmöten var tidigare inriktade på ”klassisk automation”, men har utvecklats till ett bredare kunskapsforum som attraherar fler och fler med inslag som visualisering, gameification och affärsmodellering. Utan att överge kärnan i sin verksamhet har Automation Region jobbat med ett öppet sinne och välkomnat nya målgrupper som på olika sätt har berikat verksamheten med nya perspektiv. Det är i de nya, oförutsedda skärningspunkterna som de riktigt spännande idéerna föds. Vi på Create har följt utvecklingen – idégenererat och hejat på – och är nu glada att kunna formalisera ett samarbete kring Automation Regions satsning på VINNVÄXT.

Create Business Incubator Mälardalen AB är en marknadskompletterande non-profit-inkubator. Vi arbetar utan krav på att generera vinst till våra ägare som är Munktell Science Park, Sörmlandsfonden och Västerås Science Park. Avkastningen utgörs istället av att kundföretagen genererar arbetstillfällen. En förutsättning för Creates verksamhet är en nära, förtrolig och affärsmässig relation till övriga nyckelaktörer i systemet – vi är en samverkande inkubator. Genom samverkan skapas förutsättningar för relevant inflöde, legitimitet och snabbare utvecklingsmöjligheter för våra bolag.

En traditionell inkubator fungerar som en slags turbokammare för nya affärsidéer och nya företag. Samarbetet med Automation Region ger oss nu nya möjligheter att även titta på de innovationer och affärsidéer som utvecklas i befintliga företag. I Västmanland har vi en stolt tradition av avknoppningar, framförallt med utvecklingen kring ABB som förebild. Avknoppningar renodlar bolagens verksamhet och skapar nya, självständiga företag som vitaliserar näringslivet. Samtidigt är idéerna inget värda utan entreprenörer och företagare som vill realisera dem – champions och hjältar som vi vet finns i vår regions näringsliv och bland Automation Regions medlemmar.

Vårt samarbete med Automation Region går ut på att skapa en slags automationsinkubator. Det kommer generera spännande startup-bolag, men den största potentialen tror jag ändå finns hos er, bland de befintliga medlemsföretagen och i det nätverk som har byggts upp under de senaste åren. Vi vill locka fler att reflektera över bra idéer som har lagts åt sidan, kanske på grund av tidsbrist eller ekonomiska prioriteringar. Med hjälp av Mälardalens högskola och andra aktörer kan vi avlasta med exempelvis kundverifiering, marknadsstudier eller utveckling av prototyper – vi vill att ni ska våga satsa på era otestade idéer.

Precis som Automation Region medverkar vi på Create i Västmanlands innovationsråd, ett forum som utvecklar gemensamma innovationsstrategier och stöttar entreprenörer och idéer. Innovationsrådets styrka är att vi dels kan hjälpa till att utveckla innovationer och affärsmodeller, men även bistå med branschspecifik kompetens inom Västmanlands styrkeområden – automation, järnväg, energi samt välfärd och hälsa. Med sitt breda nätverk och den nya VINNVÄXT-finansieringen i ryggen blir Automation Region en värdefull resurs i detta nya, starkare innovationssystem.

Tillsammans med Automation Region bygger vi nu upp en tydlig affärsmodell som ska skapa värde och hjälpa oss att realisera VINNVÄXT-visionen. Så stick gärna in huvudet till oss, ta en kaffe och stick ut hakan – tillsammans ska vi skapa en värdsledande automationsregion!

Erik Asph Hennerdahl
Vd på Create Business Incubator