Ett tydligare fokus på kunskapsutveckling

Ledare · 2016-04-29

Annika PerssonAutomation och digitaliseringen går just nu som en röd tråd genom alla våra industrimässor. Automation används för att värdeutveckla verksamheten i alla branscher och vi ser ett allt större intresse för branschöverskridande samarbete som inkluderar automationsföretag och integratörer.

Ett exempel är träindustrin som blir allt mer automatiserad, bland annat med sensorsystem och datainsamling som hjälper till att minska spill och effektivisera produktion och logistik. Ett annat exempel är energibranschen där nya, snabbfotade aktörer arbetar nära kunderna och erbjuder lösningar för egen elproduktion – självhushållning – och smarta elnät. Teknikleverantörer, fastighetsbolag och etablerade energibolag samarbetar i nya former. De stora bolagen är helt plötsligt mycket intresserade av vad startupföretagen sysslar med och söker samarbete för att utveckla sina affärsmodeller.

Samtidigt finns det en stor osäkerhet kring vad automation och digitalisering innebär för den egna verksamheten. Går det att hitta nya affärsmöjligheter och intäkter för att räkna hem våra investeringar? Vilket mervärde kan digitaliseringen ge våra kunder?

Våra mässbesökare efterfrågar seminarier och utbildningar i allt högre grad. De vill ha konkreta exempel på hur andra företag har satsat och vilken effekt det har gett. Det gäller såväl ett bredare perspektiv med strategier och affärsmodeller som konkreta tekniska lösningar inom exempelvis produktion och underhåll. För att förstärka vår mötesplats med ett tydligare fokus på kunskapsutveckling samarbetar vi med Automation Region, bland annat med utvecklingen av konferensen Automation Summit.

Vi har samma ambition och målsättning som Automation Region – att bidra till automatisering och digitalisering för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Automation Region samlar en bredd av aktörer – från stora bolag, SME och entreprenörer till akademi och viktiga finansiärer för forskning och innovation. Vi på Svenska Mässan har goda relationer till slutkunder och leverantörer för automationslösningar. Det skapar ett starkt fundament för samverkan som gynnar båda parter.

Vid årets Automation Summit startar vi med en utblick mot omvärlden och diskuterar vad som krävs för att vara konkurrenskraftig. Därefter ger vi konkreta exempel inom områden som säkerhet, standarder, digitalt ledarskap, nya affärsmodeller, organisation och kompetens. Vi riktar oss mot hela industrin med fokus på beslutsfattare, till exempel produktionschefer, tekniker på beslutsfattande nivå och ledningsgrupper. Jag hoppas att vi ses i Göteborg den 4 oktober!

Annika Persson
Affärsutvecklare på Svenska Mässan