EU-finansiering till Smart4U

Notis · 2015-12-22

Projektet Smart4U är en satsning på utveckling av små och medelstora företag inom länets styrkeområden Automation, Energi, Järnväg samt Välfärd och hälsa. Den 10 december beviljades projektet 22 miljoner kronor från EU:s regionala utvecklingsfond. Länsstyrelsen medfinansierar projektet via Västerås Science Park och övriga samverkansparter är Automation Region, Energy Competence Center och Järnvägsklustret.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida