Exjobb visar potentialen med händelsestyrd kommunikation

Notis · 2022-10-18

Årets vinnare i tävlingen Automation Student är Anna Bengtsson och Sofie Nilsson från civilingenjörsprogrammet i maskinteknik på Lunds tekniska högskola. I sitt examensarbete har de undersökt hur trådlös reglering kan förbättras genom att modifiera regleralgoritmen och basera kommunikationen av styr- och mätsignaler på händelser i stället för fasta tidsintervall.

– Med händelsestyrd kommunikation skickas endast mätvärden och annan information när någonting ändras, säger Sofie Nilsson. Den algoritm som vi har designat kan reducera datamängden avsevärt i jämförelse med traditionella tidsbaserade system.

Sofie Nilsson och Anna Bengtsson från Lunds tekniska högskola – vinnare av Automation Student 2022.

Trådlös kommunikation mellan maskiner, sensorer och automationssystem är en självklarhet inom den moderna tillverkningsindustrin. Informationsutbytet sker på alla nivåer i systemet och i takt med att allt större del av utrustningen kopplas upp ökar behovet av en tillförlitlig styralgoritm som kan hantera de nya förutsättningarna. Samtidigt innebär mindre datamängder besparingar avseende energi, minneskapacitet och beräkningsresurser.

– Våra resultat kan appliceras på många tidskritiska processer och vi hoppas att insikterna från vårt arbete kommer till användning inom industrin, säger Anna Bengtsson.

Examensarbetet utfördes på uppdrag av ABB Corporate Research i Västerås. Förutom att utforska möjligheter med händelsebaserad kommunikation har Anna Bengtsson och Sofie Nilsson även undersökt vilka kommunikationsprotokoll och styralgoritmer som är lämpliga för att hantera fördröjningar som introduceras vid trådlös kommunikation. En av slutsatserna är att trådlös reglering kan utformas så att den blir lika tillförlitlig som trådbunden överföring.

Så här motiverade juryn sitt val av vinnare:

Det vinnande bidraget presenterar en väl genomarbetad modell för effektiv trådlös kommunikation inom tillverkningsindustrin. Med vetenskapligt grundade resonemang och praktiska tester bidrar författarna med ny kunskap som är värdefull för utvecklingen av framtidens kostnadseffektiva och kraftfulla automationslösningar.

Om tävlingen Automation Student

För att betona vikten av en stabil återväxt inom automationsområdet arrangerar Automation Region, Svenska Mässan och branschorganisationen Svensk Automation en årlig tävling för bästa automationsrelaterade examensarbete. Utmärkelsen delas ut sedan 2010 och det vinnande bidraget belönas med ett stipendium på 20 000 kronor.

Läs det vinnande examensarbetet →

Juryn utgörs av följande personer: 

  • Patrick Fredriksson, konsult inom produktionsteknik och hållbart företagande
  • Christer Nygren, universitetsadjunkt i innovationsteknik, Mälardalens universitet
  • Marina Rantanen Modéer, systemingenjör för undervattensrobotik, SAAB, vinnare Automation Student 2012
  • Magnus Wiktorsson, professor i produktionslogistik, KTH