To expect – att förvänta sig

Notis · 2014-08-29

Ett nytt kapitel för Automation Region påbörjades officiellt den 20 augusti i samband med expectrums invigning. Det nya kapitlet handlar om kreativitet, innovation och samarbete. 

För Automation Region är expectrum en utmärkt plattform för att jobba mer aktivt med att förbättra samverkan mellan akademi, samhälle och företag. Automation Region har även i fortsättningen sin bas på Mälardalens högskola men kommer att använda expectrum som en språngbräda mot nya kontaktytor.

Under invigningen presenterades det nya konceptet av Anna Sjödin, utvecklingschef på Västerås stad och projektledare för expectrum.

– Framtiden skapar en förväntan på oss, det behövs rum för att upptäcka, uppfinna, utveckla och utrusta den nya industrin. Det behövs mötesplatser som inte kräver utan som skapar frihet för kreativitet och innovationer. Med expectrum skapar vi en helhet av alla aktörer och besökare, deras kunskap och engagemang, förklarade Anna Sjödin.

expectrum har sitt fokus på näringslivsutveckling och kompetensförsörjning inom teknikområdet med målsättningen att få fler företag att växa genom gränsöverskridande möten mellan forskning, utbildning och näringsliv. Genom olika aktiviteter ska expectrum bidra till ökat intresse för teknik, möjliggöra strategiska samarbeten kring innovationer och – inte minst – stärka Västerås och regionens identitet som ett teknik- och innovationsstarkt centrum.

Vi på Automation Region har från och med nu två kontor i Västerås, välkommen att hälsa på oss på Mälardalens högskola eller på expectrum!

Invigning av expectrum den 20 augusti 2014