Fantastiska medlemsföretag!

Notis · 2010-11-30

Under hösten har Automation Region haft en fantastisk medlemstillströmning, vilket naturligtvis är väldigt positivt. Inte bara för att det underlättar vårt kontinuerliga arbete med att sprida kunskap om automation och höja attraktionskraften för området, det visar även att företagen uppskattar värdet av klustrets arbete. Denna månad välkomnar vi inte färre än fem nya medlemsföretag:

Atlas Copco Secoroc
I nära samarbete med kunder och affärspartner, och med mer än 130 års erfarenhet, bedriver Atlas Copco utveckling för hållbar produktivitet. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Läs mer på www.atlascopco.se.

Etteplan
Etteplan erbjuder kompetens inom utveckling av elektronik och inbyggda system, automation och elkonstruktion, mekanik och teknikinformationstjänster. Företagets kunder finns idag inom fordons-, flyg-, försvars-, verkstads- och energiindustrin. Läs mer på www.etteplan.se.

LP Innovation
LP Innovation utvecklar och tillverkar kundanpassade  komponenter och system för industriell automation, materialhantering, lager och logistik samt alla typer av specialmaskiner. Norcans modulsystem med aluminiumprofiler, linjärenheter och tillbehör är basen för våra konstruktioner. Typiska uppdrag:
• Arbetsstationer anpassade för god ergonomi samt rationell produktion i olika miljöer, till exempelvis renrum
• Materialhantering; transportörer, rullbanor, palletlinje, plock- och portalrobotar, vagnar, plocklagersystem
• Specialmaskiner; märkning och etikettering, kartongresare, packning, medicinteknisk utrustning
• Maskinskydd, maskinstativ och kapslingar för exempelvis ljud och miljöskydd.
Företaget har stor verkstadsyta för montage och provning och kan även utföra installation och intrimning hos kunden. Läs mer på www.lpinnovation.se.

Metrum
Metrum är ett Göteborgsbaserat företag som utvecklar systemlösningar för mätning av elkvalitet. Produkterna hjälper Metrums kunder att energieffektivisera, reducera sina kostnader och minska verksamhetens miljöpåverkan. De tekniska lösningarna lämpar sig väl för integration med framtidens smarta elnät, Smart Grid. Läs mer på www.metrum.se.

Rockwell Automation
Rockwell Automation erbjuder heltäckande lösningar för industriell automation. Förutom egna lösningar och global support samarbetar företaget med ett stort internationellt nätverk av externa experter. Det svenska huvudkontoret ligger i Lund. Läs mer på www.rockwellautomation.se.