Finland – ett litet land där det händer mycket!

Notis · 2013-10-31

Business Sweden i Finland arbetar med att bearbeta den finska marknaden för svenska företag. I Finland finns ett antal områden som de fokuserar på lite djupare under 2013/2014 med intressanta affärsmöjligheter för svenska företag inom ett antal branscher: Miljö- och energiteknik, byggnation och medicinteknik. Deras mål är att inom samtliga av dessa områden etablera ett samarbete som skapar direktkontakt med nyckelaktörer i Finland, där Business Sweden kan fungera som en affärsaccelerator och genväg in till affärer i Finland.

De områden de främst satsar på är följande:

Nya barnsjukhuset: Det nuvarande barnsjukhuset i Helsingfors från 1948 kan inte längre renoveras för att uppfylla dagens krav. Målet med nybyggnationen är högt satt: Det nya barnsjukhuset ska bli ”världens bästa barnsjukhus”. Tidsplanen är aggressiv, i dagsläget är det en gräsmatta och när Finland fyller 100 år under 2017 ska det nya barnsjukhuset stå klart.

Sopförbränning: Det pågår en stor förändring inom hantering av avfall i Finland. I Sverige hamnar i snitt 1 kilo per person per år på deponi; i Finland är det hela 206 kilo. Flera förbränningsanläggningar kommer att byggas och Business Sweden samarbetar med branschorganisationen i Finland kring deras stora avfallsmässa i maj 2014.

Kärnkraft: TVOs tredje kärnkraftverk ska öppnas 2016 och deras fjärde är i planeringsskedet. Det står också klart att Fennovoima med stor sannolikhet kommer att bli den tredje stora aktören på marknaden genom ett nytt kärnkraftverk som planeras i Hanhikivi/Pyhäjoki. Business Sweden har under 2013 inlett ett samarbete med Fennovoima, vilket i år resulterat i att cirka 10 företag med specialitet inom avancerade risksimuleringar träffat nyckelpersoner/inköpare på Fennovoima. Ett fortsatta sammarbeten med de finska kärnkraftsaktörerna planeras till 2014.

Gruvindustrin: Branschen lockar stora investerare och aktörer till Finland och siktet är inställt på att Finland ska bli världsledande inom Green Mining. Detta öppnar för affärsmöjligheter vad gäller gröna lösningar som kan appliceras inom gruvnäringen.
För mer information se www.business-sweden.se eller kontakta Marie Gidlund på marie.gidlund@business-sweden.se.