Fit for the future med rätt beställarkompetens

Ledare · Eva Holmström, styrelseordförande i Karlskoga Automation AB · 2018-02-27

Vi är mitt i ett paradigmskifte! Allt i vår omvärld digitaliseras och vi ser en allt tätare koppling mellan människa och maskin. Det finns ingen tydlig framtidsbild och det är svårt att veta hur vi ska prioritera och fokusera – men det gäller att hänga med!

Under sex år har jag varit engagerad inom industriell automation – som vd, affärsutvecklare och styrelseordförande i Karlskoga Automation AB. Karlskoga Automation är ett medelstort företag med engagerad och kompetent personal. Vi får förfrågningar om automationslösningar från läkemedelsindustri, försvarsindustri, tillverkande industri och reningsverk.

Trots att vi lägger ner mycket tid och energi på att besvara förfrågningsunderlagen så har det hänt att innehållet i vår leverans inte matchar kundens förväntningar. Underlaget har inte varit tillräckligt genomarbetat och vi har inte ställt tillräckligt bra frågor. Jag som chef har till exempel godkänt offerter som vi har lämnat, utan att dessförinnan ha granskat och godkänt förfrågningsunderlaget.

Sådana fel får vi inte göra och vi har nu blivit betydligt mer uppmärksamma på hur kunderna beskriver sina processer. För att kunna föreslå de smartaste lösningarna gäller det att ta en sak i taget och involvera kundens personal i projektens tidiga skeden.

Karlskoga Automation gick med i Automation Region för att vi ville koppla ihop oss med andra automationsföretag. Vi fick förfrågningar som var för stora för oss och vi behövde hitta nya partner och klustersamverkan för att fortsätta utvecklas. Samarbetet inom Automation Region innebär också att vi kan vara en del av såväl stora som små företags utvecklingsprocesser och på så sätt bidra till ökad svensk konkurrenskraft och tillväxt.

Vi möter ibland företag som kör sin verksamhet med hjälp av uråldrig automationsutrustning. De väljer att vänta med investeringar tills den befintliga utrustningen rasar ihop fullständigt. Möjligen för att de upplever att kravställning och beställning av en ny lösning innebär en allt för stor utmaning. Vi vill hjälpa företag att bygga upp en kompetens som är tillräcklig för att våga utveckla verksamheten med automation och digitalisering. Därför har vi valt att engagera oss i Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp.

Bland affärsutvecklingsgruppens medlemmar finns representanter från stora som små företag, konsulter, tjänsteutvecklande bolag, produktionsbolag och produktsäljande bolag. Det ger en mångfasetterad kompetens och en stor möjlighet att skapa något som är ”fit for the future” för svensk industri.

Under hösten 2017 har gruppen arbetat med att identifiera de insatser som kan ge störst och snabbast effekt för hela branschen och vi har landat i att det som krävs är en förbättrad beställarkompetens. SME-företag som lyckas höja sin kompetens inom automation och digitalisering har möjlighet att växa och rusta sig för att bättre klara ny konkurrens. Under våren lanserar vi ett utbildningsverktyg för ökad beställarkompetens. Vår förhoppning är att det kan erbjuda ett värdefullt stöd till företag som är redo att ta nästa steg i sin utveckling.

Eva Holmström
Styrelseordförande i Karlskoga Automation AB