Fler medlemmar i Automation Region

Notis · 2009-12-18


Denna månad hälsar vi tre nya medlemmar välkomna till klustret: Schneider Electric, Solvina och ÅF.

Schneider Electric
är en av världens ledande leverantörer inom industriell automation. Med ett heltäckande produktsortiment erbjuder de kompletta lösningar för att effektivisera industriella processer hos sina kunder. Schneider Electric är ett globalt företag som erbjuder produkter, system och tjänster inom såväl industriell automation som fastighetsautomation, eldistribution, elinstallation, avbrottsfri kraft och energieffektivisering.

Solvina
har ambitionen att vara en ledande leverantör av energisystemdesign, systemintegration och reglerdynamisk optimering i kraft- och processindustrin. Solvina arbetar för en tvärteknisk helhetssyn som ser till anläggnings- och systemfunktion för att hitta effektiva lösningar. Genom moderna metoder och stor anläggningskunskap uppnår de stora vinster för sina kunder.

ÅF är ett teknikkonsultföretag med hundraårig erfarenhet som erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Företaget kombinerar avancerat ingenjörskunnande, förnyelse och modernaste teknik med mångårig tradition och förankring i svensk industri. ÅF arbetar med uppdrag inom de mest skiftande områden för både stora och små företag.