Fler och nya roller inom Automation Region

Notis · 2011-11-30

Inför arbetet med kompetensutveckling enligt de medel Automation Region tilldelats av Europeiska Socialfonden har Gertrud Fager vid Enheten för Externa Relationer på Mälardalens högskola utsetts till projektledare för Automationskompetens. Gertrud har i flera år arbetat med just kompetensfrågor inom Automation Region.

Karolina Winbo, också hon på Enheten för Externa Relationer, har utsetts till biträdande processledare för Automation Region. Med dessa förstärkningar lägger vi grunden för en fortsatt positiv utveckling av automationsklustret. Mer vet processledare helena.jerregard@automationregion.com.