Flygfärdiga bolag avtackades

Notis · 2017-01-31

Erik Asp-Hennerdahl och Pia Nilsson

25 januari hölls Create Exit där de bolag som genomgått verksamhetens affärsutvecklingsprocess nu blivit flygredo. De som avtackades var Merkomm, Sporthyra.se, Prindit och Use your senses. På fotot Erik Asp-Hennerdahl, vd för Create, tillsammans med Pia Nilsson, vd på Merkomm.

Läs artikel om Pia Nilsson på Creates hemsida