Fokus på den interna förändringskraften

Ledare · Johan Carlstedt, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) · 2020-09-30

En central utmaning för små och medelstora företag består i att öka innovationskraften och förnya affärsmodellen med hjälp av ny teknik. Det finns ofta en eller flera individer inom den egna organisationen som kan driva utveckling och innovation men det krävs att de får rätt stöd och handlingsutrymme. På IVA tittar vi just nu på hur vi kan arbeta för att stötta företagens intraprenörskap – det interna entreprenörskapet.

En klassisk innovationsmodell för stora företag består i att uppmuntra interna entreprenörer att starta nya bolag med hjälp av finansiering och andra resurser. Det är ett sätt att fokusera på kärnverksamheten, minimera ekonomisk risk och ändå kunna dra nytta av framgångsrika innovationer. Det är dock en modell med många utmaningar och osäker avkastning. Entreprenörens nätverk och tillgång till viktiga resurser kan till exempel försvagas när kopplingen till storföretaget blir mer otydligt. De entreprenörer som lyckas på egen hand kan också välja att koppla loss från den tidigare arbetsgivaren och söka nya partnerskap som är mer lättarbetade eller ger högre avkastning.

Utmaningen är att behålla entreprenörerna och deras kraft inom den egna organisationen. Det kräver ett engagerat ledarskap som uppmuntrar utforskande och risktagande (vilket såklart kan vara lättare sagt än gjort med ägardirektiv som sätter ekonomisk press).

Vår satsning på intraprenörskap består bland annat i utvecklingen av ett verktyg för självskattning av förutsättningarna för intraprenörskap. Under hösten introducerar vi verktyget genom ett antal webbinarier och rundabordsdiskussioner. Men för att vi ska kunna nå ut till landets industriföretag och hjälpa dem att utveckla sina affärsmodeller krävs branschspecifika kunskaper och starka nätverk.

Automation Region har under de senaste åren varit en fantastisk partner i arbetet med vårt projekt Smart industri. Vi på IVA har kunnat arbeta med övergripande strategier medan Automation Region har fått saker att hända – konkret utveckling och förnyelse inom företagen. Tack vare dessa positiva erfarenheter inleder vi nu ett samarbete med iHubs Sweden som täcker ett stort antal branscher och sektorer över hela landet. Innovationsmiljöerna inom iHubs Sweden kan arbeta nära företagen och hjälpa dem att utveckla sitt erbjudande med hjälp av ny teknik.

Den 6 oktober är IVA Smart industri med och arrangerar konferensen Automation Summit med PiiA Inspiration och jag vill verkligen uppmana alla som är intresserade av industrins framtidsfrågor att delta. Personligen så tycker jag att det ska bli mycket intressant att ta del av talarnas framtidsvisioner och följa hur deras resonemang tas emot och diskuteras under dagen.

En annan del som jag tycker är viktig är inspelen från de riksdagspolitiker som medverkar. Representanter från industrin kommer att respondera och dialogen kan förhoppningsvis fortsätta även efter konferensen. Svenska företagsledare har ofta en bild av att det politiska systemet är passivt och saknar visioner. Det krävs dock dialog och samverkan för att åstadkomma en kraftfull och framtidsinriktad innovations- och näringspolitik och där har vi alla ett ansvar.

Johan Carlstedt
Temaledare Framtidens näringsliv, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)