Följ med oss till Hannover

Ledare · Annika Persson och Catarina Berglund · 2018-10-30

Med 5 000 utställande företag och 200 000 besökare är Hannovermässan världens största industrimässa. När den arrangeras den 1-5 april 2019 är Sverige partnerland, ett erkännande och på samma gång en utmaning med tanke på våra föregångare – Mexico 2018, Polen 2017, USA 2016, Indien 2015 …

En svensk nationspaviljong på 1 200 kvadratmeter kommer att byggas upp i en av de mest centrala mässhallarna. Där kommer besökarna möta svensk industri och automation – från forskning och utveckling till färdiga produkter.

Den svenska nationspaviljongen kompletteras av ett antal satelliter, varav Svenska Mässan och Automation Region ansvarar för en särskild automationspaviljong. Vi kommer att visa hur våra svenska företag inte bara hänger med i digitaliseringen, utan är med och driver utvecklingen framåt. Dessutom arrangerar vi en automationsdag med föreläsningar och andra aktiviteter där vi ytterligare betonar våra nationella styrkor.

Planeringen av automationspaviljongen har startat och vi bjuder nu in företag som är intresserade av att medverka. Du får en unik chans att visa upp dina produkter och lösningar vid världens största industrimässa. Du ingår i en gemensam svensk satsning där du får hjälp med marknadsföring inför mässan och även har möjlighet att knyta kontakter med övriga nationella aktörer. Ett konkret och prissatt erbjudande kommer att kommuniceras inom kort men vi tar emot intresseanmälningar redan nu.

De övriga svenska satellitpaviljongerna planeras av Energimyndigheten, Elmia Subcontractor med utställande företag, Tysk-svenska handelskammaren (med fokus på innovation och startup) samt en konstellation av svenska högskolor och universitet. Business Sweden koordinerar Sveriges medverkan vid Hannovermässan.

För Svenska Mässans industrimässor – som till exempel Scanautomatic och ProcessTeknik – är Deutsche Messe och Hannovermässan en viktig samarbetspartner. Många av Svenska Mässans kunder är på plats i Hannover och därför ligger denna satsning helt rätt ur ett strategiskt perspektiv.

För Automation Region, som arbetar mot visionen att vara den ledande europeiska innovationsmiljön år 2026, blir Hannovermässan en pusselbit i arbetet med internationalisering. Här öppnas dessutom nya möjligheter för medlemsföretagen.

Svenska Mässan och Automation Region har sedan tidigare ett starkt partnerskap, bland annat genom utvecklingen av Automation Summit. Ett fortsatt samarbete kring medverkan vid Hannovermässan är därför ett naturligt steg.

Den tyska industrin har under en längre tid visat stort intresse för svensk automation och svenskt företagande. Sverige är partnerland under 2019 men det finns goda förutsättningar att ta medverkan vid den tyska mässan vidare även på längre sikt. Var med från början – följ med oss till Hannover.

Annika Persson · affärsutvecklingsansvarig på Svenska Mässan
Catarina Berglund · processledare på Automation Region