Följ med till Kina 11-15 oktober

Notis · 2010-06-30

Automation Region kan med Exportrådet erbjuda en resa till Kina för våra medlemmar och partner för att på så sätt få tillgång till den kinesiska marknaden och relevanta företagsbesök. Programmet bestäms i samråd med deltagande företag och organisationer.

Kostnaden är 15.000 kronor för en deltagare, därefter 10.000 kronor per deltagare (max tre per företag). Avgiften är subventionerad; totala kostnaden är 30.000 kronor men resterande del täcks av Exportrådets finansiering. Resekostnader ingår inte (flyg, hotell, måltider), men Exportrådet samarrangerar transport och uppehälle. Anmäl dig och ditt företag via hemsidan – mer information har helena.jerregard@automationregion.com.