Fördjupat samarbete med Tyskland

Notis · 2019-06-27

German Swedish Round Table of Innovations är ett gemensamt initiativ av Tyska handelskammaren, Automation Region och den Bayerska innovationsplattformen Engineering 2050. Veckan efter midsommar var Automation Region på plats i Nürnberg för att tillsammans med Tyska handelskammaren, representanter från deras företagsmedlemmar och the Association of German Engineers diskutera industriella styrkor och erfarenheter inom de båda länderna.

Besöket inleddes hos Siemens Digital Industries i Erlangen där deltagarna under en förmiddag fick möjlighet att besöka Siemens Digital Experience Center, Additive Manufacturing Center och Digital Factory Gerätewerk. Ett intressant besök som belyste Siemens pågående arbete med att transformera företaget för den digitala tidsåldern och följderna som det får för områden som till exempel arbetssätt, kompetensförsörjning och affärsmodeller.

Med ambitionen att skapa konkreta samarbeten som kan bidra till att industrin får ökad nytta av den pågående digitala transformationen ägnades eftermiddagen åt att diskutera ländernas olika erfarenheter och industriella styrkor. Efter en givande dag med fokus på samarbete kring digital transformation lämnade vi Bayern med förhoppningen om att snart kunna erbjuda vårt nätverk en väg in i hjärtat av Automation Valley – en regional hubb för Industri 4.0 med över 300 företag och forskningsinstutioner i den norra delen av Tyska Bayern.

Kontakta gärna Helena Blackbright – helena.blackbright@automationregion.com – om du vill veta mer om German Swedish Round Table of Innovations.