Fördjupning i digital säkerhet

Artikel · 2020-06-30

Vid Automation Regions webbinarium den 23 juni mötte vi medlemsföretaget PrimeKey som visade hur it-system kan kopplas ihop med den operationella produktionsmiljön. Beprövad teknik inom digital säkerhet ligger till grund för nya tillämpningar, där det till exempel är möjligt att tilldela digitala identiteter till produkter redan i tillverkningsprocessen.

PrimeKey utvecklar hårdvara och mjukvara för digitala identiteter och signaturer. Lösningarna är baserade på Public Key Infrastructure, PKI, som är den dominerande standarden för hantering av krypteringsnycklar på internet och inom IoT. Med hjälp av PKI kan användare i ett offentligt nätverk utbyta krypterad data på ett säkert sätt.

– PKI har använts länge för att garantera säkerheten i tillämpningar som exempelvis pass och bankid, säger Malin Ridelius, Product Marketing Director på PrimeKey. Den grundläggande tekniken är användbar även för uppkoppling och dataöverföring inom industrin eftersom den är mycket säker och dessutom skalbar till stora volymer.

IoT möjliggör uppkoppling av produktionsutrustning, sensorer, material och produkter. Det gör till exempel att en process kan styras på distans, eller att insamlad data kan ligga till grund för prediktivt underhåll. Uppkopplingen ökar dock verksamhetens utsatthet och utmaningen består i att kunna hantera stora mängder data på ett säkert sätt.

– Vi arbetar till exempel med insulinpumpar som kan kopplas upp och hanteras på distans, säger Malin Ridelius. De ska kunna erbjuda olika tjänster som är specifika för användaren och de ska kunna samla in data där vissa delar skickas till lokala vårdgivare medan andra delar ska kunna användas av internationella forskargrupper.

Under det senaste året har PrimeKey utvecklat en PKI-lösning som gör det möjligt att utfärda digitala identiteter på fabriksgolvet, direkt vid tillverkningen. Att kunna tilldela identiteter i tillverkningsprocessen skapar stora fördelar i den egna produktionen men kan på sikt även vara något som kunderna kräver och som kommer ingår i nya standarder.

– Inom den smarta industrin måste alla aktörer ta ansvar för säkerheten inom sitt ekosystem, säger Andreas Philipp, Business Development Manager på PrimeKey Labs. De måste säkerställa att de kommunicerar med godkända avsändare som har rätt att exempelvis ge kommandon som styr en process. De måste också kunna garantera att den data som överförs inte kan ändras eller skadas.

PrimeKey är ett svenskägt företag med cirka 90 medarbetare och kontor i Solna, USA, Australien och Tyskland. Verksamheten startade 2002 som ett projekt med öppen källkod och företaget arbetar fortfarande med en community-version vid sidan av en licensbelagd mjukvara. Sedan 2016 är PrimeKey medlem i Automation Region.

Se PrimeKeys presentation från webbinariet den 23 juni →
Frågor om digital identitet och säkerhet? Kontakta Malin Ridelius →