Fordonsintresserade företag till Fiat

Notis · 2011-03-25

Exportrådet bjuder in till en spännande aktivitet i Italien. Exportrådet i Italien har fått god kontakt med Fiats FoU-avdelning som är verksamma inom bland annat fordon, tåg och telematik. Fiat söker ständigt nya tekniska lösningar och innovationer och nu har svenska företag chansen att i juni få träffa tekniska specialister och beslutsfattare för att göra en presentation av sin produkt och sitt företag.

Upplägget är att intresserade företag anmäler sig om de vill vara med och Exportrådets Italienkontor presenterar dem för Fiat. Om Fiat är intresserade tas företaget ut till ett matchmaking-möte som då kostar 20 000 kronor för SME-företag (priset är subventionerat till 50 %) samt resa och logi. Enligt Exportrådets erfarenhet från första mötet så är det väl investerade pengar för att snabbt nå rätt personer på rätt beslutsnivå – några företag är redan igång och offererar efter sitt möte i februari. De som är intresserade eller har frågor kan kontakta Exportrådets Marie Gidlund på 072-727 11 14 eller marie.gidlund@swedishtrade.se.