Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

“Collaboration is the new innovation”

· 29 november 2022

“Collaboration is the new innovation” sa en gång en vis person, och visst är det så! Under Automation Summit blev det mer tydligt än någonsin att innovation sker i gränsöverskridande samverkan och att tiden då forskning och innovation skedde i slutna rum är förbi.

Läs mer

Innovativa automationslösningar stärker vår konkurrenskraft

· 31 augusti 2021

Sveriges konkurrensfördelar är ett högt tekniskt kunnande, forskning i världsklass och ett innovativt näringsliv. För att kunna behålla Sveriges konkurrenskraft behöver vi satsa mer på att utveckla dessa förmågor.

Läs mer

Behovet av en operativ modell som aktiverar hela organisationen

· 1 mars 2019

Det som skiljer de ekonomiskt mest framgångsrika företag från andra är hur snabbt de kan utforma, genomföra och anpassa sina strategier – eller snarare hur snabbt de kan anpassa de operativa verksamheterna till ständigt förändrade förutsättningar.

Läs mer

Att utveckla en dynamisk organisation – 18 handfasta tips (del 2)

· 8 november 2018

Vägen till en dynamisk organisation kan se olika ut för olika företag men studier visar några viktiga nyckelpunkter att starta med. Här är 18 handfasta tips …

Läs mer

Att utveckla en dynamisk organisation – tre dimensioner för strategisk flexibilitet (del 1)

· 8 oktober 2018

Det är ett slitet uttryck att den kontext företagen verkar i, i form av konkurrens, teknik och lagar och regler, förändras i snabb takt och ställer höga krav på snabb anpassning. Men det gör det inte mindre angeläget. Hur arbetar er organisation strategiskt med förändringar?

Läs mer