Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

På spaning i Västmanland

· 26 juni 2023

Det vi kan se är att det finns goda förutsättningar för fortsatt stark konkurrenskraft – framför allt om vi kan hitta en väg för att framtidssäkra kompetens och förmågan till snabb omställning om marknaden eller konjekturen sviktar.

Läs mer
Visa samtliga