Forskarskola vässar samverkan med industrin

Ledare · Thomas Nolte, projektledare för Array, Mälardalens högskola · 2019-03-29

Med industriforskarskolan Array – Automation Region Research Academy – möter Mälardalens högskola industrins behov av forskning, utveckling och kompetensförsörjning. Tillsammans med företag och organisationer har vi satt samman ett paket av kurser, projekt och professionella handledare från högskolan och industrin. Vi har även byggt upp ett stort nätverk för att stötta våra industridoktorander och de medverkande organisationerna i deras utveckling.

En industriforskarskola är ett professionellt program för doktorander inom ett samlat huvudämne. Doktoranderna är anställda i ett företag och bedriver sin forskning där som en del av sin tjänst. Det kan till exempel handla om en person med stort teknikintresse som söker en kompetensrelaterad utmaning eller som har kompetens inom ett visst segment i företaget och vill fördjupa sig ytterligare. Doktorera kan du egentligen göra närsomhelst men en industriforskarskola tar ett samlat grepp med ett fokuserat huvudämne, i det här fallet automation.

Automation är ett brett fält som inte nödvändigtvis klassas som ett klassiskt forskningsämne. Här ryms många olika teknikrelaterade forskarutbildningsämnen och kompetenser, både från akademin och industrin. Genom Array vill Mälardalens högskola dels visa på kompetens och bredd inom automation, men även ta ytterligare ett steg mot vår målsättning att vara det svenska lärosätet som är bäst på samverkan. Från företagens sida efterfrågas också en tydlig profilering av högskolans och regionens expertis – att vi tillsammans ska synliggöra vår styrka inom automation.

Array kommer att ta in upp till 20 doktorander varav 14 redan är antagna och har påbörjat sitt arbete. I initiativet sjösätter vi även en mängd forskarutbildningskurser och aktiviteter med anknytning till automation som är högst relevanta för många av högskolans övriga doktorander. Så utöver våra 20 Array-doktorander så räknar vi med att högskolans och regionens doktorander inom teknikämnena kommer ha stor nytta av denna satsning.

Tack vare en öppen utformning av Array så finns det möjlighet för fler parter att ta del av initiativet, företag kan till exempel ansluta sig med egna doktorander utifrån vissa förutsättningar. De företag som just nu medverkar är ABB, Skanska, Volvo CE, Kanthal, Alten och Bombardier. Även Rise Sics Västerås samt MITC är engagerade i flera av projekten. Resultaten kommer bland annat att förmedlas inom Automation Regions nätverk genom olika aktiviteter och kommunikationsinsatser.

Automation Region har ett nätverk i världsklass med ett stort antal automationsföretag och väl etablerade aktiviteter i form av frukostmöten, konferenser och workshoppar. Den här arenan vill vi inte återuppfinna, här kan vi istället jobba ihop för att använda våra resurser klokt och uppnå resultat. Därför kommer Array genomföra sin årliga konferens i samband med höstens Automation Summit, något som jag verkligen ser fram emot.

Thomas Nolte
Professor i datavetenskap och projektledare för Array, Mälardalens högskola