Forskning förutspår framtida affärsmodeller

Artikel · 2016-11-30

I framtiden behöver vi alternativa affärsmodeller. Att skapa värde handlar inte längre om en produkt utan om tjänster av olika slag. – Kunderna blir mer krävande, de vill ha en lösning inte ett verktyg, det menar Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation, Luleå tekniska universitet.

Traditionella produkttillverkare är utsatta för hård konkurrens och minskad lönsamhet. Den senaste industriella utvecklingen visar att många företag kan skapa mervärde genom att erbjuda avancerade tjänstelösningar. Genom att kombinera produktkomponenter med tjänstekomponenter skapas möjligheter till nya affärsmodeller och tillväxtpotential.

Kan man tala om ett paradigmskifte?

– Ja, det kan man. Ett paradigmskifte genom att vi går från att sälja produkter till att erbjuda avancerade tjänster som är skräddarsydda för kundens behov. Med den nya teknikens uppkopplade intelligenta produkter har vi möjlighet att göra saker vi inte kunde göra tidigare.

– Cirkulär ekonomi är en del i det, men även hållbarhet och minskad resursanvändning. Det som är kostnadseffektivt och hållbart skapar mer värde.

Vilka är de största utmaningarna?

– Det gäller att hitta affärsmodeller som skapar värde. En global marknad är en komplex marknad. Svenska företag är bekanta med de svenska kunderna och deras behov. I Indien och Kina är kundernas behov och den sociala strukturen annorlunda. Det är en mer komplex miljö, risknivån är högre och länderna ligger långt bort. Men det är på den globala marknaden de stora pengarna finns.

– Digitaliseringen skapar mer värde, men hur ska vi tjäna pengar på detta? Vem ska betala för den tekniska utvecklingen? Och hur upprätthåller vi säkerheten gentemot andra företag? Det är några av utmaningarna vi står inför.

Hur ser du på ert samarbetet med Automation Region?

– Automation Region är ett lysande exempel på ett nätverk som bygger broar, dels mellan små och stora företag och dels till samhälle och akademi.

Du fick entreprenörskapspriset tidigare i år, vad betyder det för dig?

– Jag är glad och stolt, priset betyder mycket för mig. Det är prestigefyllt att få ett omnämnande i entreprenörskap och innovation tidigt i min akademiska karriär. Ett mycket fint erkännande som motiverar mig att fortsätta mitt arbete.

Mer om Vinit Parida

Vinit Parida är professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. För närvarande leder han uppdrag inom två av VINNOVA:s forskningscentra vid LTU – FASTE Excellence Centre for Functional Product Innovation och Centre for Interorganisational Innovation Research (CIIR). Dessutom är han projektledare för den VINNOVA-finansierade organisationen som arbetar med produkttjänsteutveckling för globala marknader.

Vinit Paridas forskning är relaterad till affärsmodeller, innovation, inrättande av win-win relationer, digitalisering och servitization (förändringsprocessen hos företag som utvecklar förutsättningarna för att tillhandahålla tjänster och lösningar som kompletterar företagets traditionella produkterbjudanden).

Forskningsarbetet innebär nära samarbete med stora företag, såsom Volvo Construction Equipment, Sandvik Coromant och Volvo Aero, liksom högteknologiska, svenska små och medelstora företag. Resultatet av Vinit Paridas arbete har publicerats i ledande internationella vetenskapliga tidskrifter, såsom Strategic Management Journal, Journal of Cleaner Production, Production and Operation Management, Industry and Innovation, Industrial Marketing Management and Journal of Business Research bland andra.

Se Vinits presentation vid workshoppen "Selling Advanced Product-Services to Global Markets" den 26 oktober 2016 »