Forskningsmiljoner till PROMPT och DPAC

Notis · 2015-08-31

Det MDH-ledda projektet PROMPT, där Automation Region med medlemsföretag medverkar, beviljas fortsatt finansiering med närmare 50 miljoner kronor under fyra år från KK-stiftelsen. Strax innan sommaren stod det också klart att projektet DPAC beviljas 88 miljoner kronor under åtta år, varav KK-stiftelsen bidrar med hälften och industrin hälften.

Kristina Lundqvist

PROMT, Professionell masterutbildning i programvaruteknik, är en utbildningssatsning som ska säkra tillgången på mjukvaruexperter i industrin. Med projektet DPAC etablerar Mälardalens högskola en långsiktig forskningsprofil inom området högpresterande säkerhetskritiska elektroniksystem för autonoma farkoster, robotik och kontrollsystem.

– När vi automatiserar vissa moment ökar vi säkerheten för personalen, till exempel kan det handla om att de inte behöver gå i närheten av farliga maskiner. Dessutom ger det personalen tid att arbeta med sådant som en maskin inte kan, som utveckling av företagets kärnverksamhet, säger Kristina Lundqvist, professor i tillförlitlig programvaruteknik och projektledare för DPAC (fotot).

Projektet PROMPT kommer att engagera många av forskarna på IDT, akademin för Innovation, Design och Teknik.
Projektet PROMPT kommer att engagera många av forskarna på IDT, akademin för Innovation, Design och Teknik. För många blir arbetet med att utveckla nya kurser ett sätt att sprida resultaten av sin forskning till svenska företag. Foto: Jonas Bilberg.

Läs pressrelease om PROMPT från Mälardalens högskola
Läs en av Automation Regions tidigare artiklar om PROMPT
Läs pressrelease om DPAC från Mälardalens högskola