Första sommarlovet som VINNVÄXT-vinnare

Ledare · 2016-06-30

Glad sommar önskar Automation Region

Till att börja med vill vi tacka för det stora engagemang som alla involverade parter har bidragit med under VINNVÄXT-processen som startade för drygt ett år sedan. Den långsiktiga finansieringen är nu säkrad och den 31 maj blev Automation Region en centrumbildning vid Mälardalens högskola.

Uppbyggnaden av den nya innovationsmiljön kräver en större organisation. Efter sommaren får vi förstärkning av nya kollegor, bland annat av två projektledare som med ökad närvaro bland automationsföretagen ska arbeta för att ta tillvara potentialen i digitaliseringen. Efter sommarledigheten återkommer vi med mer information om våra nya medarbetare och den uppdaterade organisationen.

Hittills i år har 1 451 personer deltagit vid Automation Regions olika aktiviteter, en ökning med drygt 400 personer i jämförelse med 2015. Efter sommaren återkommer vi med nya frukostmöten om angelägna ämnen och vi förstärker också med konceptet do-tank för att öka innovationstakten och skapa nya samarbeten. Under hösten ges också tillfälle att påverka Automation Regions framtid. Flera workshoppar planeras där vi vill använda den samlade kompetensen och erfarenheten i nätverket för att ta ut riktningen för vår fortsatta gemensamma utveckling.

Andra höjdpunkter under hösten är konferensen Automation Summit den 4 oktober samt vår paketresa till automationsmässan Scanautomatic & ProcessTeknik den 4-5 oktober.

Vi ser fram emot ett fortsatt samordnat och smart arbete för hållbar tillväxt och i detta arbete hoppas vi att få möta dig och ta del av dina utmaningar och kreativa idéer. Men först semester – vi önskar alla våra medlemmar, samarbetspartner och övriga vänner en riktigt skön sommar!

Karolina Winbo och Mikael Klintberg
Processledare Automation Region