Förstärkt verklighet för långväga kompetensöverföring

Artikel · 2015-08-31

CODE – Competence on demand – är ett avslutat projekt inom det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation, under ledning av projektledare Karolina Winbo på Automation Region. CODE-projektet har undersökt möjligheterna att använda modern informationsteknik för att underlätta tillgången till specialister, men även att adressera mjukare värden som överbryggning av generationsgap och kompetensöverföring.

– Projektet inkluderar både teknik- och verksamhetsutveckling och utnyttjar digitaliseringens möjligheter, säger PiiAs programchef Anders OE Johansson. Det är intressant att se hur de har arbetar med kompetens, både ur aspekten att inte förlora befintlig kompetens, men även att utnyttja kompetensen där och då den behövs.

I CODE-projektet deltog förutom Automation Region även ABB FACTS, Gyproc, IFS och XMReality i arbetet med teknikutvärdering och två delstudier. Här ska vi titta närmare på den studie som genomfördes hos ABB FACTS med teknik från XMReality. Arbetet med testerna har genomförts av Björn Löfvendahl och Petter Wannerberg på SICS Swedish ICT Västerås AB, som även har författat slutrapporten.

Befintlig teknik med stor potential

Augmented Reality kan översättas till ”förstärkt verklighet” och konceptet går ut på att kombinera den verkliga världen med virtuella objekt, ofta i form av datorgenererade 3D-modeller eller text. En dator placerar ut dessa virtuella objekt intill de verkliga och tillför på så vis information; en kamera filmar omgivningen och en dator räknar ut var de virtuella objekten ska placeras. För att se objekten används specialglasögon.

– Det är en befintlig teknik som inte används inom automationsindustrin idag, säger Karolina Winbo, processledare för Automation Region. Här kan vi reducera kostnader för att skicka personal kors och tvärs över jorden och behålla specialistkompetens och produktion i hela landet med specialister som ”servar” centralt.

Det finns olika tekniker för att skapa en förstärkt verklighet. XMRealitys hårdvara består av en huvudmonterad ställning, HMD (Head Mounted Display), som håller två displayer framför användarens ögon. Displayerna visar en bild som filmas i realtid av en huvudmonterad kamera av hög kvalitet. Systemet strömmar videoflödet till en expertstation, där en ”expert”, det vill säga den person vars expertis användaren vill ta del av.

Experten har framför sig en rektangulär platta som filmas av en kamera. Mjukvaran kan skilja ut objekt som förs in i bild, exempelvis en hand. Bilden strömmas till användaren som då ser handen i sitt synfält. Det gör att experten kan peka, visa och på annat sätt guida användaren genom moment som annars skulle vara svåra att beskriva.

CODE – Competence on demand

Jämförande tester på ABB

ABB FACTS tillverkar och underhåller elkraftsanläggningar i en verksamhet som är utspridd över stora geografiska områden. I projektet undersöktes hur förstärkt verklighet kan användas för att överbrygga språkbarriärer, kulturella skillnader och öka tillgängligheten av specialistutbildad personal. När en kund på en avlägsen plats får problem kan det ta lång tid innan specialistutbildad servicepersonal kan vara på plats. Specialistens tid utnyttjas inte effektivt och kostnaderna skjuter iväg.

Studien av XMRealitys utrustning utfördes i ABB FACTS lokaler i Västerås och gick ut på att testa ett antal scenarier för att se om Augmented Reality kan förbättra arbetsflödet vid distanshjälp. Varje test bestod av en ”tekniker” som hade i uppgift att lösa en rad problem samt en ”expert” som guidade teknikern på distans. Testpersonerna skulle felsöka en ställning för kretskort, hitta ett trasigt kretskort, byta det trasiga kortet och installera ett program på det nya kortet. De vägleddes av experten via Augmented Reality respektive mobiltelefon.

Tester inom CODE-projektet

Under testerna gjordes observationer dels på hur lång tid olika moment tog men även hur pass säkert testpersonerna agerade, skillnader i angreppssätt och så vidare. Testet innebar ett förenklat scenario, men försöken gav en bra bild över hur arbetssättet förändras när experten får omedelbar visuell feedback på de moment som utförs.

Resultaten visar att förstärkt verklighet kan användas för att förbättra arbetet både för enskilda medarbetare och för en organisation som helhet. Det finns också mer eller mindre färdiga lösningar som kan användas utan någon övrig integration. Projektet visar dock att olika industrier har olika behov; bara för att ett system fungerar bra hos ett företag innebär det inte att det kommer att fungera lika bra hos ett annat.

– Ny teknologi innebär nya arbetssätt och det kan ta tid att ställa om, framhåller Johan Castevall, vd på XMReality. Deltagarna i projektet har varit mycket kompetenta och engagerade och vi har kunnat lyfta fram viktiga frågeställningar tidigt i processen. Vi har fått bra input om framtida utvecklingsmöjligheter, både för vårt bolag och för vår programvara.

– Automation Region har genomfört flera FUI-projekt och CODE illustrerar mycket av det vi vill jobba för, avslutar Karolina Winbo. Här befinner vi oss i myllan där små och medelstora företag rör sig, med många intressanta idéer som kan plockas upp av större företag.

Artikeln är en sammanfattning av den slutrapport som tagits fram av Björn Löfvendahl och Petter Wannerberg på SICS Swedish ICT Västerås AB. Ta del av slutrapporten »