Fortsatt behovsinventering i Göteborg

Notis · 2019-09-06

Den 4 september genomförde Automation Region ytterligare en workshop inom den pågående inventeringen av industrins behov, den här gången i Dome of Visions på Lindholmen i Göteborg. Syftet är att bättre förstå de utmaningar som företagen upplever i den digitala transformationen – och samtidigt inspirera dem att komma vidare i sitt arbete.

Behovsinventering i Dome of Visions på Lindholmen i Göteborg. Gruppdiskussion med deltagare från Prevas och Colmeo.

– Hittills har över 200 olika företag över hela landet deltagit i behovsinventeringen, säger Daniel Boqvist, projektledare på Automation Region. Det har varit mycket givande och vi kommer att lägga fram de viktigaste insikterna vid Automation Summit nu i oktober.

Bertil Thorvaldsson, ABB och Högskolan i Skövde, diskuterade "good enough automation".

Vid workshoppen delade deltagarna sina tankar om utvecklingen inom områden som ny teknik, kundbeteenden, kompetensbehov och nya affärsmodeller. En av diskussions­grupperna lyfte till exempel ett resonemang kring "good enough automation", att en framgångs­faktor i den pågående automatiseringen är att hålla ambitions­nivån på en lagom nivå.

– Vi såg en robotboom redan för 30 år sedan men den kom av sig, förklarade Bertil Thorvaldsson, deltagare från ABB samt Högskolan i Skövde. Om det ska funka den här gången så gäller det att hitta en bra arbetsfördelning mellan människa och robot och att ta en liten bit i taget. Tillförlitligheten behöver inte vara 100 procent, det räcker att det fungerar för det mesta.

Workshoppen leddes av Automation Regions Daniel Boqvist och Catarina Berglund.

Kontakta Daniel Boqvist om du vill veta mer om behovsinventeringen →
Automation Summit genomförs i Västerås den 9 oktober, mer information och anmälan →