Fortsatt utveckling av autonom robotvagn

Notis · 2019-11-29

Automation Region har tidigare berättat om ett EU-finansierat projekt som söker lösningar på problematiken kring markpackning inom lantbruket. Nu konceptualiseras en av projektets innovationer – Fieldgofer, en autonom robotlösning som tömmer spannmål från skördetröskan.

Robotvagnen Fieldgofer kör kontinuerligt mellan skördetröskan – där den genomför en så kallad flygande tömning av spannmål – till en position vid fältkanten där spannmålen lastas om. Målet är att med bibehållen effektivitet minska vikten vid skördehanteringen, både vad gäller skördetröskan och spannmålstransporten.

Projektet Samverkan för idéutveckling och innovation inom lantbruksnäringen är finansierat av Europeiska Jordbruksfonden för landskapsutveckling, Leader. Arbetet drivs av Agro Sörmland tillsammans med Automation Region, Linköpings universitet, Rise samt Robotdalen. I arbetsgruppen ingår även lantbrukarna Karola Reuterström på Stora Lövhulta gård norr om Eskilstuna, samt Mattias Larsson på Abbotnäs säteri utanför Katrineholm.

För utveckling av prototyp söker projektgruppen vidare finansiering och partnerskap. Kontakta gärna Cilla Krantz, verksamhetsledare på Agro Sörmland, för mer information – cilla@agrosormland.se.