Forum för industriell interoperabilitet

Notis · 2020-11-30

Automation Region har tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Lunds universitet, RISE IVF och Swedish Institute for Standards (SiS) tagit initiativ till ett nationellt forum för ökad kunskap och praktiskt stöd kopplat till standarder för smart tillverkning. Finansieringen kommer från Vinnova och under 2021 erbjuder forumet workshops, seminarier, coachning och konferenser.

– Standarder för interoperabilitet och sammankoppling av maskiner och system är en central utmaningar inom digitaliseringen, säger Daniel Boqvist, biträdande processledare på Automation Region. Smart produktion kräver att tekniska lösningar kan samverka och om det inte fungerar så uppstår flaskhalsar som hindrar effektiv implementering.

Sverige har goda möjligheter att ta en ledande position i utvecklingen av IndTech, den industriella teknologin. Genom digitalisering kan svenska företag skapa mer effektiva, flexibla och hållbara tillverkningsprocesser och på så sätt stärka sin konkurrensförmåga och sina exportmöjligheter. Produktion utvecklas snabbt med hjälp av nya tekniska lösningar – allt från sensorer till maskiner, mjukvaror och systemlösningar.

För att stödja interoperabilitet, integration och kommunikation finns många tillgängliga standarder och mycket arbete pågår kring standardisering. Standardiseringen är viktig för att realisera nyttan med digitalisering, både för interna produktionsprocesser och för samverkan med externa parter. Standarder möjliggör också en långsiktig stabilitet för satsningar på digitalisering – för såväl utvecklare som användare.

Kontakta Daniel Boqvist för mer information Forum för industriell interoperabilitet →
Läs mer om betydelsen av standardisering i rapporten ”Den smarta industrin – nuläge, framtid och science fiction” →