Framtiden tillhör den kompetente!

Ledare · Sven-Arne Paulsson • Processledare Automation Region · 2009-03-30

Sverige har en extremt stark ställning inom automation: Vi har en marknadsandel på 10% av en global bransch på 500 miljarder kronor! Två tredjedelar av svensk automationsindustri är i Mälardalen!

Att vi har världens största tillverkare av distribuerade styrsystem här i vår region hjälper naturligtvis, men egentligen är vår största styrka den mångfald som kännetecknar branschen: 500 företag aktiva inom automation bara här i Mälardalen. Detta är en verkligt stor, högteknologisk och betydelsefull arbetsmarknad för de unga generationer som nu är i utbildning. Automation Region har som en av sina största uppgifter att visa på dessa fakta och att visa de ungdomar som nu väljer utbildning att här har de mycket att välja på och att här finns en stor positiv uppgift för produktivitet, miljö och hållbarhet inför framtiden!

Nyligen genomförde Automation Region ett seminarium med rubriken ”Teknikintresse – var kommer det ifrån?” Det är ett jätteproblem att så få flickor väljer vår bransch och vi har alla en stor utmaning att vända trenden. Genom samarbetet i Automation Region säkrar vi en framgångsrik bransch inför framtiden.

Sven-Arne Paulsson • Processledare Automation Region