Framtidens arbetsliv i en digitaliserad värld

Notis · 2014-10-31

Konferensen Kompetens för tillväxt arrangeras den 14 november med fokus på digitaliseringens påverkan på vårt samhälle. Huvudtalare är Anders Ekholm, vice vd för Institutet för framtidsstudier och Örjan Larsson, Senior Advisor på Blue Institute. Konferensen belyser bland annat hur vi förbereder barn och unga för deras framtida arbetsliv när det gäller teknik och digitalisering. Arrangerar gör Länsstyrelsen Västmanlands län i samarbete med Mälardalens högskola.

Mer information och anmälan