Framtidens energi utvecklas på MDH

Artikel · 2016-12-22

Erik Dahlquist

– Ett nyckelprojekt för att utveckla framtidens produktionssystem. Så beskriver Erik Dahlquist, professor i energiteknik vid MDH, forskningsprojektet som EU-kommissionen satsar närmare 60 miljoner i.

Projektet FUDIPO, Future directions of production planning and optimized energy - and process industries, har startats under hösten. Projektet ska utveckla framtidens lösningar för hur industriprocesser och kraftverk ska optimeras.

EU-kommissionen har gått in med närmare 60 miljoner kronor (5.75 M€) i projektet som syftar till att höja industriproduktionen samtidigt som mindre energi förbrukas.

– Det här är ett nyckelprojekt för att utveckla framtidens produktionssystem, för att göra Sveriges och EU:s industri konkurrenskraftig ur ett långsiktigt perspektiv med lärandesystem även inom processindustrin. Därigenom kan jobb säkras i Västerås- och Eskilstunaregionen och nationellt, säger Erik Dahlquist som är koordinator för projektet.

Huvudprinciperna är att mäta egenskaper på ved, olja och avfall och sedan prediktera (förutsäga) resultat i de olika processerna utifrån hur de körs. Man följer sedan upp resultat och förbättrar prediktionsförmågan genom att jämföra den ursprungliga prediktionen med resultatet, som mäts efter själva processen on-line eller på lab.

– När vi har kontroll på tillståndet i processerna kan vi beräkna hur processerna ska köras optimalt on-line, allteftersom till exempel bränslekvaliteten varierar. Vi kan också ge råd om när olika underhållsåtgärder behöver göras.

Erik Dahlquist betonar att projektet är något som kommer att påverka MDH:s utbildningar inom energiteknik i positiv bemärkelse.

– Resultaten av det här EU-projektet kommer att komma våra utbildningar till godo. Vår forskning inom energiteknik ligger i den absoluta forskningsfronten och det här ger alla förutsättningar för att vi ska fortsätta vara i framkant.

Övriga partner i FUDIPO är Tupras i Turkiet, Fraunhofer Institutet i Tyskland, Tieto i Österrike, SICS, Mälarenergi, ABB, Bestwood och Billerud-Korsnäs  i Sverige, Idener i Spanien och Micro Turbine Technology i Holland.

Läs pressmeddelande från MDH
Läs mer om projektet på MDH:s hemsida