Framtidens laddstolpe för framtidens elnät

Artikel · 2010-09-30

I år har en helt ny typ av laddstolpe lanserats, framtagen av ett nystartat Västeråsföretag. Med skalbarhet och flexibilitet har Park & Charges laddstolpe en hel del fördelar över sina konkurrenter, mycket tack vare avancerade inbyggda system framtagna i samarbete med bland andra Automation Regions partnerorganisation minST.

Park & Charge i Sverige AB erbjuder produkter och tjänster inom området laddparkeringar till den nordiska marknaden. Företaget startade verksamheten våren 2009, men drivs av personer med många års erfarenhet från elkraftdistribution och elmätning. Företaget samarbetar i ett nätverk av andra företag och partner, däribland minST – expertkompetens mikro/nano systemteknik, en av Automation Regions partnerorganisationer som även de har sin hemvist på Mälardalens högskola.


Park & Charges – på många sätt – gröna laddstolpe, här på plats hos en av företagets kunder.

Park & Charge lanserade sin nya laddstolpe vid en presskonferens tillsammans med Mälarenergi i Västerås tidigare i år. Samtidigt visades även en elbil som Mälarenergi köpt in, en Fiat 500 som byggts om till eldrift av EV Adapts utanför Göteborg. Med bilen på plats går det praktiskt att testa hur bil och laddning fungerar och inhämta erfarenheter inför den framtida utvecklingen av elnäten. Just smarta elnät – eller Smart Grids – är något som är högaktuellt och ställer höga krav på att laddstolpen går att anpassa till olika förhållanden.

– Vårt mål har varit att ta fram en laddstolpe som kan växa med behoven, säger Park & Charges VD Lars Hjort. Den är förberedd för såväl normalladdning som för kommande laddningsmöjligheter samt anpassad för framtida standarder för elanslutning. Samarbetet med minST och Mälardalens högskola har resulterat i en pilotmodell där dessutom flera olika betalningsmöjligheter nu testas.


Till vänster Åke Liedgren, försäljningschef på Park & Charge, tillsammans med VD Lars Hjort.

Laddstolpen från Park & Charge skiljer sig från konkurrenternas genom sin helhetslösning. Det handlar inte bara om att ”plugga in” en sladd för att eltanka bilar. 50% av lösningen ligger enligt försäljningschefen Åke Liedgren i det inbyggda systemet, där flexibilitet är något av ett nyckelord.

– Laddstolpen är redan förberedd för flera ”back office”-system, berättar Åke. Det kan röra sig om positioneringssystem som visar om en stolpe är upptagen eller ledig, eller till exempel bokningssystem för förhandsbokning eller uthyrning. Möjligheterna är många!

De standardiserade RFID-systemen växer sig allt starkare för både industriella och konsumentnära tillämpningar. I det här fallet omfattar det inbyggda systemet såväl RFID som en elektronikenhet för styrning av övriga funktioner i laddstolpen. Dessutom är NFC (Near Field Communication) på frammarsch, det vill säga RFID med mobiltelefon, vilket skapar oanade möjligheter för applikationer och affärer med mobilen som plattform.


Det finns stora möjligheter för nya applikationer med mobilen. Observera att detta inte är ett montage utan foto på verklig applikation.

Systemet är skalbart och kan växa efter det att behoven förändras och regelverken fastställs. Den ”inbyggda intelligensen” är anpassningsbar och det märks på alla sätt att det är en mycket genomtänkt produkt; till och med namnet har en djupare innebörd.

– Park & Charge står inte bara för ”parkera och ladda”, säger Lars Hjort med ett leende. Ägaren av laddstolpen debiterar givetvis också användaren, det vill säga ”charge”.

Regelverken kring elbilar och laddstolpar är en i dagsläget ganska okänd faktor som givetvis kommer att påverka Park & Charge. Hur kommer olika subventioner att slå? I Norge erbjuds elbilsköparna flera olika fördelar, medan det i Sverige kanske främst är förmånsbeskattningen som styr. En annan faktor är hur biltillverkarna agerar.

– Mycket hänger förstås på hur de fokuserar på elbilar samt hur de prioriterar den svenska marknaden. Vi märker dessutom ett stort intresse hos alla energibolag och kommuner som vi talar med, avslutar Åke Liedgren. Med rätt förutsättningar har vi en kioskvältare på gång!