Framtidssäkra dig själv och dina kollegor

Notis · 2019-10-29

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning i den digitala transformationen och det kontinuerliga lärandet genom hela yrkeslivet blir allt viktigare. För att stötta industrin har Mälardalens högskola tagit fram kurser inom Applied AI, Environmental and Energy Engineering, Software and Computer Systems Engineering och Production Engineering.

Kurserna är framtagna för yrkesverksamma – de har utformats för att vara möjliga att kombinera med arbete. Innehållet utvecklas i samarbete med företag utifrån reella kompetensbehov och kursutbudet uppdateras löpande. Just nu finns följande kurser med start den 11 november att söka:

Läs mer om Livslångt lärande på Mälardalens högskola →