Framtidsyrken fick högt betyg

Notis · 2009-09-30

Ett fyrtiotal inbjudna deltagare från grund- och gymnasieskolor fick möjlighet att träffa och prata med olika yrkeskategorier. Inledande talare var Tobias Eriksson från Teknikföretagen, Monica Oldenstedt, VD för Industriqompetens och styrelseordförande för Teknikcollege, samt Björn Nordén, projektledare och ansvarig för Jobba i Västerås.

Budskapet från dessa tre var samstämmigt och tydligt: Behovet av arbetskraft till tekniska yrken är och kommer att förbli stort, därför är det viktigt att börja tidigt. Monica framhöll vikten av att prata om olika kompetensområden istället för att kategorisera i yrken, Tobias visade på flera nationella projekt som syftar till att höja teknikintresset hos barn och ungdomar och Björn visade hur enkelt det går att prata om teknik med ungdomar med hjälp av till exempel en mobiltelefon.


Efter inledningen delades deltagarna in i mindre grupper vilka fick cirkulera och prata med representanter från fem olika företag. Medverkade gjorde Albert Abirachi från Tritech, Harri Levänen från Westinghouse, Olof Malmström från Prevas, Mats Flood från ABB Machines samt Johan Fredriksson och Kjell Andersson från Industriqompetens.

Dagen avslutades med en snabb genomgång av teknikutbildningar för alla åldrar. Jenny Lunnerfelt från Komtek i Eskilstuna fick frågan om Västeråsskolor fick komma på besök och Jenny inbjöd till att ta kontakt med henne. Eva-Marie Fahlander framhöll Teknikcolleges samverkansmöjligheter som en viktig nyckel till framgången. Från MDH presenterades två olika utbildningar; Hans Bjurgren berättade om Netcenter, ett nytt sätt att undervisa nätverksutbildningar med tillgång från världens alla hörn, och Gertrud Fager presenterade kommande Automationsutbildningar enligt ett helt nytt koncept (mer om detta direkt efter frukostmötet den 6 oktober, kl 9:00-10:00). Tomas Andersson från Arbetsförmedlingen rundade av med att tala om att de presenterade automationsutbildningarna är en arbetsförmedlares dröm och framhöll också vikten av verktyg för arbetsförmedlingen, vilket dagen varit ett bra exempel på.