”Från Mälardalen till världen” – artikel i studenttidningar

Artikel · 2011-01-27

Denna artikel har Automation Region fått publicerad i studenttidningarna Piraja och Studentmagasinet; sprid den gärna, förhoppningsvis kan den inspirera andra studenter! ”Automation är en framtidsbransch. Och även om du inte vet vad det är så har du garanterat sett det, hört det, känt det. Sverige är världsledande inom detta växande och varierande område och nu kan du också vara med!”

Om du vill veta vad automation är kan svaret vara både enkelt och svårt – på en och samma gång. För det finns nämligen i allt. Det finns i ventilationssystem och i skotillverkning, i en läskflaska och i en dator. Automation är mät- och styrteknologi som hjälper oss att förbättra en produktionsprocess, förenkla ett kommunikationsflöde eller skapa ett behagligt klimat i våra bostäder. Automation kan bli din framtida sysselsättning och många av dina tänkbara arbetsgivare finns i Mälardalsregionen.

– Den svenska automationsindustrin omsätter svindlande 50 miljarder kronor, varav hela två tredjedelar genereras i Mälardalen, berättar Helena Jerregård, processledare för Automation Region.


Faksimil ur studenttidskriften Piraja.

Automation Region är ett företagskluster som verkar för att stärka och synliggöra Mälardalens unika kompetens inom automation. Klustret har för närvarande ett 50-tal medlemsföretag och arbetar för att säkra det framtida rekryteringsbehovet och för att främja affärsutveckling, innovation och forskning.

Johan Karlsson är automatiseringsingenjör, utbildad på Högskolan i Skövde, som kom i kontakt med Automation Region när han deltog i tävlingen Automation Student. Tävlingen arrangeras av bland andra Automation Region och belönar de bästa examensarbetena inom automationsfältet. Johans uppsats med titeln ”Utvärdering av ModFix” tog honom till finalen i tävlingen och hans arbete, som har potential att halvera ledtiderna och mantimmarna i ett visst arbetsmoment, har fått mycket stor uppmärksamhet. Nu har Johan tagit sin examen och han fick jobb direkt – på företaget Euromaint.

– Det bästa med jobbet är utmaningarna, helt klart, säger Johan. Ingen uppgift är den andra lik och just nu har jag fullt upp med att sätta mig in i allt, vilket är jättekul.

För såväl akademi som företag är samverkan kring forskning och utbildning en fråga av stor betydelse. Mälardalens högskola är en av värdorganisationerna för Automation Region och här återfinns flera intressanta utbildningsalternativ för den som vill arbeta i en expansiv framtidsbransch.

– Utbildningen till automationstekniker innebär två års studier på yrkeshögskola, direkt efter gymnasiet. På högskolenivå finns civilingenjörsprogrammet i robotik, ett riktigt tufft program, och vi har även programmet i nätverksteknik som stämmer väl överens med dagens krav på automatik. Idag måste ju allt både kopplas ihop och fungera integrerat, berättar Baran Cürüklü, utbildningsledare på Akademin för innovation, design och teknik på Mälardalens högskola.

Det är inte längre ett industriarbete där operatörer styr stora maskiner, utan betydligt mer varierat än så. Mälardalens högskola jobbar dessutom tätt ihop med industrin och vet att studenterna är attraktiva både på arbetsplatser i regionen och internationellt.

– Många tidigare studenter befinner sig nu på jobb på betydligt sydligare breddgrader, avslutar Baran Cürüklü. Att utbildningen leder till jobb, ett varierat och utvecklande sådant, är givetvis jätteviktigt!

Skribent: Tomas Borgå