Fritt tänkande ger smarta idéer

Notis · 2012-03-22

Månadens frukostmöte inleddes av processledare Helena Jerregård med en genomgång av klustrets senaste aktiviteter och nyheter. Bland annat hälsades två nya medlemmar välkomna – EIE Maskin och Horner APG – samt Pöyry Swedpower, som ersätter Vattenfall Power Consultant efter att ha förvärvat delar av deras verksamhet. Övriga punkter var:

  • Den nationella agendan, som presenterades i senaste artikeln på hemsidan, som vi hoppas kan leda till ett Vinnova-finansierat pilotprojekt
  • Rekryteringsresan till Nederländerna, en långsiktig satsning dit vi återkommer nästa år, som gav en handfull kandidater till deltagande företag
  • Automation Expo i Uppsala som gick över förväntan med bra besökare och intressanta diskussioner
  • Medverkan vid en nationell klusterkonferens med Automation Region, Robotdalen och Samhällskontraktet vilket gav nyttiga klusterkontakter.

Närmast på agendan står ett frukostmöte i samarrangemang med Västerås stad kring framtidens arbetskraft, arrangeras i samband med UF-mässan den 13 mars. Den 15 mars är det sedan avstamp för Automation Regions satsning i Stockholm, där vi inleder med ett förmiddagsseminarium kring Lean. Den 21 mars inbjuder vi till lunchmöte i Örebro som en satsning på vidare spridning i regionen, och i april arrangeras frukostmötet med ABB som värd samt Automation Expo i Södertälje. Vi påminner redan nu om satsningen i samband med mässorna Scanautomatic och MAX; separat utskick kommer inom kort.

Den 16 mars är det årsmöte då vi hoppas få träffa så många medlemmar som möjligt! Förutom medlemsdiskussioner kring klustrets fortsatta utveckling bjuds vi på fyra lika relevanta som intressanta framtidsspaningar – missa inte detta!

Därefter tog Torbjörn Lundqvist från Smidja över. Torbjörn har lång erfarenhet från både elektronik- och IT-sidan men startade Smidja 2008 som ett rent IT-bolag. Efter en tid blev inriktningen tydligare mot elektronik och energi, vars utveckling han gärna jämför med kommunikationens; å ena sidan från grottmålningar och skriftspråk till IT; å andra sidan eld och ånga till kraftverk – motsvarande evolution som i slutänden landar i automation.

Torbjörn konstaterar att vi använder oss av såväl IT som energi för att åstadkomma något och båda täcker vissa behov. Speciellt elen täcker tydliga fysiska behov; om en Facebook-server slocknar i Luleå så väcker det förvisso irritation, men om ljus eller värme försvinner så uppstår allvarliga problem. Båda behoven ligger dock relativt långt ner i behovspyramiden, ett område som med tanke på affärer är bra att inrikta sig på.

Smidjas affärsidé är att sälja konsulttjänster inom el, elektronik och IT, men Torbjörn är kanske framför allt något av en idéväckare. Han inspirerar till tankar och idéer utanför den berömda ”boxen” och lyfter gärna fram smarta lösningar som exempel. Under frukostmötet hann Torbjörn med järnvägens utbyggnad (inte så smart) med bredbandsutbyggnaden (väldigt smart) och stora vindkraftverksanläggningar (kanske inte så smarta) med mindre, distribuerade fusionsvindkraftverk för bostadshus (eventuellt smartare). Tänk nytt!

För nedladdning:
Helena Jerregårds presentation »

Torbjorn Lundqvists presentation »

Recruiting in Spain »
Bilaga till Recruiting in Spain »
Bilaga till Recruiting in Spain »
Bilaga till Recruiting in Spain »