Frukost med ABB Corporate Research

Notis · 2010-04-28

Återigen varmt välkommen till ett intressant frukostmöte den 11 maj! Automationslösningar och produkter bygger till en stor del på kommersiellt tillgänglig teknik. Det gäller att anpassa konsumentteknologi till användning i industrin med alla speciella krav det för med sig.

Detta föredrag, som hålls av Tomas Lagerberg med 25 års erfarenhet av automation inom ABB, tar en titt på några intressanta teknologier som kanske kommer att forma framtidens automation. Frukostmötet arrangeras i Automation Center i Kopparlunden, Sintervägen 14 Västerås från klockan 07:30. För program och anmälan se hemsidan.