Frukost om digitalisering i offentlig sektor

Notis · 2016-06-30

Frukost om digitalisering i offentlig sektor

Tänk om alla samhällsfunktioner kunde samordnas och styras centralt. Insatserna vid krissituationer skulle bli effektivare och faror skulle kunna avvärjas innan olyckan är ett faktum. Ett kontrollrum där alla hjälps åt när det kör ihop sig, som underlättar livet och sparar resurser för människorna i staden. Skulle det vara möjligt och hur kan i så fall ett sådant systemskifte genomföras?

Vid juni månads frukostmöte berättade Jonas Persson från Mälarenergi om projektet Stadens kontrollrum som undersöker hur samhällsfunktioner kan samordnas. Projektet drivs i samverkan av SICS Swedish ICT Västerås, Mälarenergi, Västerås stad och Länsstyrelsen Västmanland. Jonas visade flera exempel på beprövad och ny teknik som ger stora möjligheter, särskilt då den kopplas samman till en ”intelligent” helhet.

– Några exempel är sensorer som läser av vattenkvalitet i brunnar, uppkopplade vattenposter som brandkåren hittar snabbt, trafikljus som ställs om för att ge fri väg åt utryckningsfordon och samhällsinformation som skickas ut till människor på en viss plats, förklarade Jonas.

Mats Sedlacek, verksamhetschef vid Centrum för IT vid Landstinget Västmanland, berättade om hur de utvecklar it-stöd för ett modernt arbetssätt där flexibilitet värderas högt. Mobiltelefoner, bärbara datorer och surfplattor kopplas upp var som helst ger nya möjligheter. Funktionella verktyg och tydliga gränssnitt hjälper medarbetarna att acceptera och ta till sig förändringar.

Ta del av Jonas Perssons presentation
Ta del av Mats Sedlaceks presentation