Frukost om framtidens jobb

Notis · 2015-11-30

Frukostmöte om framtidens jobb

November månads frukostmöten i Stockholm och Västerås handlade om framtidens jobb i den digitala framtiden. Vilka kompetenser krävs och hur kan vi ta dem till vara? Ylva Wretås, arbetsmarknads­strateg på Västerås stad, presenterade Eva Lindells rapport ”Framtidens arbetsmarknad”, en litteratur­översikt som visar vilka kompetenser som blir viktigast i framtiden. Rapporten har tagits fram inom ramen för Samhällskontraktet, ett samverkansavtal mellan Västerås Stad, Eskilstuna kommun, Landstinget Västmanland, Landstinget Sörmland och Mälardalens högskola.

Hans Hansson och Malin Rosqvist från Mälardalens högskola presenterade utbildningsinitiativet PROMPT – Professionell masterutbildning i programvaruteknik. Satsningen syftar till att säkra tillgången på mjukvaruexperter i industrin genom att erbjuda anpassad, kostnadsfri utbildning för yrkesverksamma ingenjörer och utvecklare. PROMPT är ett unikt samverkansprojekt som genomförs av Mälardalens högskola, Chalmers, Göteborgs universitet, Blekinge tekniska högskola och forskningsinstitutet SICS – tillsammans med 35 företag och 10 andra organisationer. Ett tiotal kurser startar under våren och ännu fler lanseras under 2017.

Ylva Wretås presentation vid frukostmötena
Ta del av Eva Lindells rapport ”Framtidens arbetsmarknad”
Malin Rosqvists och Hans Hanssons presentation vid frukostmötena
Aktuella kurser och mer information på PROMPTs hemsida
Läs en tidigare artikel om PROMPT