Frukostmöte – därför tillverkar vi i Sverige

Notis · 2015-06-26

Jenny Berthling och Klas Ericson

Vid frukostmötet hos Stockholm Business Region den 9 juni gav Klas Ericson från Business Sweden några smakprov från en ny rapport – Därför tillverkar vi i Sverige – som kommer att publiceras under sommaren 2015. Rapporten bygger på intervjuer med företag och organisationer och lyfter fram viktiga, svenska konkurrensfördelar, men även hur expansions- och nyinvesteringar kan stimuleras.

Jenny Berthling från Stockholm Business Region visade hur studien används i ett initiativ som fått namnet IMI 2015, Invest Manufacturing Initiative. IMI kontaktar företag inom de 53 kommuner som ingår i Stockholm Business Alliance och erbjuder information om tillverkning i Sverige med avseende på investeringsklimat, lönekostnader, energikostnader, kompetensförsörjning etcetera. Genom ökad dialog, relationsbyggande och erfarenhetsutbyte mellan bolag och kommuner kan IMI bistå företagen i frågeställningar som är viktiga för deras fortsatta lokalisering och tillväxt.

Fokus ligger på utlandsägda tillverkningsbolag, svenskägda bolag som har stark internationell närvaro samt bolag som har tillverkning både i och utanför Sverige. Genom Business Swedens 55 utlandskontor runt om i världen kan IMI också vända sig direkt till ”chefens chef” och visa på möjligheterna att behålla produktion och expandera här i Sverige – till exempel genom ökad automation – i stället för att flytta eller lägga ner verksamheten.

Vi på Automation Region tycker att denna nya kraftsamling är ett lysande exempel på hur branschöverskridande samarbeten hjälper till att behålla och utveckla svensk industri. Vi ser fram emot att samarbeta vidare kring detta och återkommer med mer information under hösten 2015!