Frukostmöte den 4 december med Xdin och Expectrum

Notis · 2012-11-30

Välkommen till ett frukostmöte med Patrik Juhlin från Xdin, som drar spännande paralleller mellan teknikbranschen och sin elithockeykarriär. Xdin är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med över 1200 medarbetare. Patrik Juhlin lyfter gemensamma nämnare mellan teknikbranschen i allmänhet och Xdin i synnerhet med sina erfarenheter från elithockeykarriären. Göran Sandström kompletterar med att visa hur företaget nu breddar sin verksamhet genom inbyggda system, informationssystem och Test/QA i Mälardalen.

Dessutom ger Expectrums utvecklingschef Anna Sjödin en inspirerande bild av Expectrum, dess verksamhet och målsättning. Expectrum bidrar med gränsöverskridande samarbeten till kompetensförsörjning genom att väcka teknikintresse, utveckling genom innovationsstöd och omvärldssamverkan samt synliggörande av regionen och Västerås. Välkommen till frukostmöter den 4 december på Automation Center i Västerås!