Frukostmöte den 4 februari om PiiA-utlysning och Smart Living Challenge

Notis · 2014-02-12

Vid frukostmötet den 4 februari presenterades den första utlysningen inom PiiA, Processindustriell IT och Automation, av programchef Anders OE Johansson från SICS i Västerås. Programmet är beviljat 110 miljoner kronor mellan 2014 och 2016 och kommer därefter sannolikt att fortsätta på en nivå om minst 40 miljoner kronor per år. För medlemsföretagen i Automation Region finns det flera öppningar att delta i utlysningen. Mer information finns på PiiA:s hemsida – www.sip-piia.se.

Olle Dierks från Munktell Science Park gav en introduktion till Smart Living Challenge, en internationell innovationstävling där idéer för hållbar utveckling och energismart levnadssätt bidrar till nya produkter och tjänster. Tävlingen är öppen för allmänheten och syftar till att generera affärsmöjligheter och idéer för hållbar livsstil i urbana miljöer. Smart Living Challenge är uppdelad i de tre kategorierna ”Eat”, ”Live” och ”Move” – områden där det finns stora utmaningar att hantera i framtiden. Mer information finns på tävlingens hemsida – www.smartlivingchallenge.com.

Ta del av presentationerna från frukostmötet: Mikael Klintberg | Anders OE Johansson | Olle Dierks