Frukostmöte med Acando den 2 september

Notis · 2014-09-29

Frukostmöte Acando

Medlemsföretaget Acando Consulting AB arrangerade september månads frukostmöte på expectrum i Västerås. Per Brunfelt presenterade applikationen Qlik View som sorterar information och ger visuell återkoppling som kan användas som beslutsunderlag.

Qlik View används bland annat på ABB för planering och uppföljning. Håkan Johansson på ABB presenterade flera exempel där Qlik View fungerar som ett beslutsgrundande verktyg. Qlik View kan användas inom flera olika verksamhetsområden där det finns behov av att analysera stora datamängder, till exempel inom produktion, supply chain och kvalitetssäkring.

Nästa frukostmöte i Västerås arrangeras den 14 oktober och handlar om nya affärsmöjligheter inom utbyggnad av järnvägen i Norge och Baltikum. Nästa frukostmöte i Stockholm arrangeras samma dag, den 14 oktober, och handlar om Big Data och "Tredje vågens automation".