Frukostmöte med Imego

Notis · 2011-05-31

Vid frukostmötet den 3 maj stod det Göteborgsbaserade forskningsinstitutet Imego som värd och ämnet för dagen var rörelsemätning utan yttre referenssystem. Imego utgör en del av Swedish ICT, som ägs av bland andra RISE (Research Institutes of Sweden AB). Verksamheten består främst av utveckling av sensorer och sensorsystem. Imego är medlemmar i Automation Region sedan årsskiftet.

Kenneth Malmström och Gert Andersson presenterade Imegos arbete med rörelsemätning. Med hjälp av signaler från flera olika sensorer mäts rörelser i alla riktningar och dessutom acceleration och rotation. Systemen kan användas för mätning i tuffa miljöer, till exempel i borrhål, Formel 1-bilar, i en golfsving, eller för att följa en brandmans förflyttning i en brinnande byggnad. Sedan lång tid tillbaka finns det bra mekaniska system för rörelsemätning. Problemet är att dessa instrument, som bland annat används i ubåtar och flygplan, kan väga uppåt ett ton. Imegos system är baserade på mikrosensorer som möjliggör små, tillförlitliga och relativt billiga lösningar, som kan komma väl till pass inom automationsfältet.

Vid frukostmötet presenterade också Jill Thenander planerna på ett nytt kompetenscenter för teknik i Västerås, med arbetsnamnet Teknik- och Innovationscenter. Jill arbetar med en utredning som ska vara klar i augusti 2011 och det handlar bland annat om att kartlägga vilka aktiviteter och funktioner som ska ingå i det nya centrat. Frågan om den fysiska lokaliseringen är också en svår nöt att knäcka. Det finns idag flera bra teknikrelaterade initiativ och aktiviteter för olika åldrar, men det saknas ett samlat grepp. Ett viktigt syfte med satsningen på Västerås Teknik- och Innovationscenter är att intressera barn för teknik och att skapa en slags röd tekniktråd genom hela grundskoleåldern och sedan vidare till yrkeslivet. Målet med verksamheten är att öka rekryteringsbasen till företagen, att locka fler kvinnor till tekniska yrkesroller och att stärka Västerås position som teknikstad. Jill kommer också att hålla ett lunchseminarium den 21 juni, då fler detaljer kommer att presenteras bland annat kring lokaliseringen.

Vid frukostmötet, som lockade drygt 30 deltagare, presenterades även två nya medlemsföretag i Automation Region, Boman Communication och Pepperl+Fuchs. På bilden ses Kenneth Malmström, i mitten, diskutera med några av deltagarna vid frukostmötet.