Frukostmöte med PRC Engineering

Notis · 2014-11-28

Frukost på PRC

Ett tjugotal morgonpigga seminariedeltagare tog sig till PRC Engineerings Stockholmskontor den 19 november för att äta en utsökt frukost och lyssna till hur PRC har gjort för att framtidssäkra Jämtkrafts kraftvärmeverk i Lugnvik, Östersund.

Kraftvärmeverket som varit i drift i drygt tio år producerar värme och el av biprodukter från skogsbruk, sågverk och rivningsvirke. För att säkerställa elproduktionen i Östersund krävdes en uppgradering av styrsystemet, Siemens PCS7, som styr turbinerna.

PRC har sedan länge god kontakt med Jämtkraft och när en server slutade fungera ledde diskussionerna så småningom till en övergripande uppgradering av både operativsystemet och PCS7. Samtidigt byttes Power Solutions-biblioteket, ett gammalt, branschspecifik bibliotek, mot APL-biblioteket (Advance Process Library) som är ett modernt, öppet och standardiserat bibliotek i de senaste versionerna av PCS7.

Nu har Jämtkraft ett modernt, öppet och framtidssäkert kraftvärmeverk som är operatörsvänligt och ger trygghet och valfrihet vid kommande uppdateringar.