Frukostmöte med Produktion2030

Notis · 2015-05-26

Frukostmöte maj 2015

Maj månads frukostmöte i Västerås gästades av det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 med programchef Elisabeth Sagström-Bäck.

– Visionen är att Sverige ska vara ett av världens främsta länder när det gäller hållbar produktion år 2030. Våra projekt är inriktade på att utveckla produktionen så att den blir flexibel och virtuell, dock har människan alltid en central roll.

Med på frukostmötet var också Gunilla Sivard, projektledare för ”Engineering Innovation Factory”, som är ett av projekten inom Produktion2030. Projektet driver utvecklingen av det webbaserade verktyget ”Lots för fabrikslayout”, som hjälper användaren att planera, inreda och bygga sin fabrik. En tidig prototyp visades upp och flera synpunkter och förbättringsförslag kom från publiken.

För tillfället är 13 projekt igång inom Produktion2030 och inom kort startas ytterligare fem. Fler utlysningar är på väg och Automation Regions medlemsorganisationer välkomnas att söka.

Mer information om programmen och kommande på www.produktion2030.se
Ta del av presentationerna på frukostmötet