Frukostmöte med stor bredd

Notis · 2012-09-04

Den 4 september genomfördes vårt sedvanliga frukostmöte på Automation Center, denna gång med dubbla föreläsare och ett lite längre program än vanligt. Både Per Johansson från LÅ Konsult och Björn Medin från LövuddenAkademien fick intresserade frågor och varma applåder från de 35 närvarande personerna.

Automation Regions biträdande processledare Karolina Winbo inledde morgonen med en genomgång av vad som står närmast i kalendern, vilket visade sig vara ett ganska digert program. Redan på söndag den 9/9 genomförs Jobb Shop, regionens egen rekryteringsmässa för ingenjörer, ett samarrangemang mellan Västerås Science Park, Jobba i Västerås och Automation Region. Under sommaren har en kampanj genomförts och i Ny Teknik deltar Jobbshop med en egen bilaga. Över 30 företag ställer ut och Jobb Shop erbjuder busstransfer till och från flera städer. Intresset är stort och exempel finns på besökare ända från Kroatien!

Den 12/9 fortsätter Automation Regions Stockholmssatsning med ett frukostmöte i Södertälje. Platsen är Scania där deras Lean-expert Gert Frick berättar om hur Scania ska fördubbla sin produktivitet på några få år. Därefter är det dags för ett nytt Automation Expo, denna gång i Nyköping hos Schneider Electric och deras Thorsmanfabrik. Förutom det ”vanliga” upplägget erbjuds utställarna busstransport tur och retur Mälardalens högskola. Dessutom erbjuder Schneider Electric en garanterat intressant rundvisning i fabriken med fokus på det arbete de lagt ner på energibesparing.

Mässorna Scanautomatic/Processteknik (9-11 oktober) i Göteborg samt M.A.X (23-26 oktober) och våra samlingsmontrar är de flesta säkert medvetna om. Vi hoppas att många passar på att delta på den paketresa som arrangeras till Göteborg; även för den som inte kan följa med hela vägen finns möjlighet att delta i utvalda aktiviteter, exempelvis studiebesöket på Universeum Science Discovery Center ur ett automationsperspektiv.

På M.A.X-mässan genomförs också Automationsnästet den 24/10, där Automation Region engagerat Tord Käck – tidigare vd för Faunuc CNC – som en drivande kraft i expertpanelen. Planen är att presentera fyra-fem frågeställningar kring automation som panelen sedan diskuterar. Alla förslag på problemställningar är välkomna, kontakta processledningen!

Den 24/9 är det dags för lansering av Automation Regions hemliga satsning för att bredda teknikintresset. Eftersom den är hemlig än så länge får alla vara nyfikna ett tag till, men håll ögon och öron öppna … Nästa frukostmöte den 2/10 fokuserar på innovation med en presentation av Expectrum samt Automation Regions nya projekt AIR, Automation Innovation Region.

Därefter var det dags för LÅ Konsults Per Johansson, som fortsatte med en kort presentation av företaget. LÅ Konsult har arbetat med industriell automation sedan 1989, helhetslösningar omfattande allt från projektering och konstruktion till installation. 2007 inledde de sitt samarbete med AEG Power Solution, ett företag som de flesta av oss känner till. Deras grundtanke är att leverera driftsäkra och högkvalitativa elutrustningar med fokus på komponenter till förnybar energi. I utbudet har de också tyristor-enheter och UPSer, för vilka LÅ Konsult är återförsäljare.

UPSer står för säkerhet och el-kvalitet, att säkerställa drift vid elavbrott. De skyddar känslig utrustning, möjliggör kontrollerad avstängning, eliminerar störningar samt larmar vid avvikelser. Bland självklara användare kan nämnas sjukhus, kärnkraftverk och andra industrier med känsliga processer. Reservkrafttiden beror sedan på batterikapaciteten. Tyristorenheter används inom industrin för uppvärmning, exempelvis av ugnstillverkare, bilindustri, glasindustri – i stort sett överallt där värme behövs. AEGs produktfamilj Thyro består av tre enheter; S, A och P, alla CE-märkta, UL-godkända och enkla att konfigurera. De är användbara i alla processer som kräver effektreglering med hög precision.

ASM är en tysk förkortning som står för automatisk styrning av effektregulatorer (tyristorer), vilket AEG började forska kring på grund av höga energikostnader. Det är dock inte bara funktioner och hög energieffektivitet som ligger i fokus, utan även en minskad miljöbelastning. Med ASM undviks belastningstoppar samtidigt som det ger mindre störningar och möjlighet till minskad installationsstorlek. Dessutom ger det minskade driftkostnader och lägre investeringskostnader. Den som vill veta mer kan ladda ner Pers presentation under ”Dokumentation”.

Projektledare Nina von Krusenstierna passade sedan på att kort introducera ARKEN, det ESF-finansierade kompetensprojektet under Automation Region. Med tilldelningen 9,6 MSEK är tanken att projektet ska öka konkurrenskraften hos regionens automationsföretag genom kompetenshöjning, rekrytering och samordning med utbildningsleverantörer. I projektet ingår nio av Automation Regions medlemsföretag och ARKENs arbete ska resultera i en plattform för kompetenshöjning som är tillgänglig för samtliga medlemsföretag. I och med satsningen på kompetensutveckling hamnar ett naturligt fokus även på ledarskap, vilket Nina använde som övergång till att presentera Björn Medin.

Björn Medin från LövuddenAkademien var inbjuden till frukostmötet för att tala kring ämnet ledarskap under rubriken ”Lust och olust”. Han menade att vi alla känner igen ”fredagskänslan”; ibland är vi nöjda med veckan, andra gånger är det inte lika positivt … Ångest kan vara en bra drivkraft under korta perioden; i det längre perspektivet leder den till sjukfrånvaro. Vi måste hitta vägen till lust-känslan, vilket är ett av ledarens uppdrag.

Ledaren ska oftast driva en verksamhet med långsiktig lönsamhet. I arbetet måste alla springa samma håll. De flesta företag har en strategi/vision; i de duktiga företagen är den nedbruten på begriplig nivå för respektive medarbetare. Som chef har du uppdraget att förmedla denna till medarbetarna, att skapa en gemensam bild. Här är det otroligt viktigt med kommunikationen, alla ska ta beslut utifrån samma grund. Detta är företagets Strukturkapital.

En annan aspekt är Symbolkapital; vad är det? Det handlar om hur företaget vill bli uppfattat via logotyp, annonser etcetera. Finns det en linje i budskapet, är det genomtänkt? Och den andra vägen, utifrån/in; vad säger kunderna om företaget? Vi vet själva att bästa sättet att hitta en ny leverantör är att be om referenser. Vad får företaget för referenser av sina kunder? Det är viktigt att veta vad kunden säger, annars riskerar företaget att tappa affärer. Det här är en viktig del av ledarskapet som bör genomsyra hela organisationen. Alla måste förstå sitt värde som referens, som en del av organisationen! Alla är säljare …

Ännu en aspekt är Utvecklingskapital. Omvärldsbevakning, vart är konkurrenter och marknad på väg? Detta omfattar allt som påverkar företaget, har vi kontroll eller full fart framåt åt fel håll? Hur ser utvecklingsviljan ut, brinner organisationen för att utvecklas? Tycker medarbetarna att det var bättre förr innebär det ett problem … Ledaren måste etablera en miljö där alla får växa, även av misstag.

Den fjärde aspekten är Relationskapital, det vill säga värderingar. Vad står företaget för? Är alla ense? Är det acceptabelt att tala bakom ryggen? Hur förhåller vi oss till varandra, vågar vi hjälpa varandra och tar vi åt oss av andras tips? Att ge och ta feedback utan att det blir fel är svårt, det kan göra ont. Alla retar sig på någon annan någon gång, men beror det på att denne vill vara elak eller dum? Knappast. Vi är alla olika och det är det vi oftast retar oss på. Vi måste förhålla oss till det och ha kontroll på hur vi skiljer oss. Som chef är det oerhört viktigt och skillnaden kan användas till en fördel.

Titta på de fyra perspektiven och se vilka företaget är bra på. Alla vill tillhöra, bidra, utvecklas, bekräftas – det finns en prestation som förväntas av medarbetarna och chefen ska säkerställa, möjliggöra och underlätta denna. Känner de lust när de kommer hem på fredag så är företaget något på spåren …

Presentationer från mötet finner du här »